Prosessitekniikan koulutusohjelma

Mahdollisuuksia valita

Aloituspaikkoja 75

Miksi prosessitekniikkaa

Prosessitekniikan kautta saat itsellesi monipuolisen, työelämän erilaisiin haasteisiin hyvin vastaavan tutkinnon. Osaamistasi ei ole sidottu yhteen tai kahteen toimialaan vaan mahdollisuuksia valita on paljon.

Opiskeluaikanasi sinulla on tukenasi monipuolista tuutorointia, mm. omaopettaja, opintoneuvoja ja pienryhmä. Opiskelijan näkökulman vuoksi opetuksen kehittämistyössä on aina mukana opiskelijoita. Niin ikään killat ja osasto vaihtavat kuulumisia keskenään.

Merkittävät saavutukset

Opetusministeriö on nimennyt prosessi- ja ympäristötekniikan osaston jo kolme kertaa peräkkäin yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi. Tunnustus on arvokas, sillä muita vastaavia yksiköitä maassamme ei ole. Kaiken takana on motivoitunut henkilökunta, joka arvostaa asioiden kehittämistä ja yhteistyössä hoitamista.

Opiskelusta lyhyesti

Prosessitekniikassa opit tarkastelemaan fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä sekä mallintamaan prosessitekniikan kehityskohteita. Katsot tuotannollista toimintaa kokonaisuutena ja osaat ottaa huomioon siihen vaikuttavat teknilliset, taloudelliset, työsuojelulliset ja juridiset tekijät.

Prosessitekniikan opintosuunnat ja työt tulevaisuudessa

  • Vesi- ja yhdyskuntatekniikka
  • Teollisuuden energia- ja ympäristötekniikka
  • Biotuotteet ja bioprosessitekniikka
  • Kemian prosessitekniikka
  • Prosessimetallurgia
  • Automaatiotekniikka
  • Tuotantotalous
  • Rikastustekniikka

Työllisyystilanne

Prosessitekniikasta valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin: työttömiä työnhakijoita ei juuri tilastoissa näy. Osastolta valmistuu suhteellisen paljon naisdiplomi-insinöörejä.

Sijoittumistietoja

Tutkijanura vaihtoehtona

Osaston tutkimusprofiili on ainutlaatuinen Suomessa, sillä se yhdistää prosessi-, ympäristö- ja automaatiotekniikat. Tehtävä tutkimus liittyy läheisesti maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen.

Ulkopuolisen rahoituksen määrästä voi helposti päätellä, että osastolla on erinomainen maine yritysten, tieteellisten yhdistysten ja yliopistomaailman kanssa.

Lue prosessitekniikan opiskelijan Annukka Kokkosen kommentit.