17.2.2009

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 5 – A 13/09 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 23.2.2009

 

A

5/09

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

6/09

2

Ilmoitusasiat

A

7/09

3

Tohtorikoulutettavan virka, tuotantotalous, täyttäminen

A

8/09

4

Professorin virka, elektroniikan valmistustekniikka, asiantuntijoiden valinta

A

9/09

5

Professorin virkasuhde, tietoliikennetekniikka (langattomat tietoliikennejärjestelmät erityisesti radioverkkojen resurssien hallintamenetelmät), asiantuntijoiden valinta

A

10/09

6

Professorin virkasuhde, tietoliikennetekniikka (laajakaistaiset tietoliikenneverkot ja –järjestelmät erityisesti langattoman internetin verkkotekniikat), asiantuntijoiden valinta

A

11/09

7

Professorin virka, prosessimetallurgia, virantäyttöseloste

A

12/09

8

Professorin virka, säätö- ja systeemitekniikka, virantäyttöseloste

A

13/09

9

Dosenttihakemus/TkT Jarmo Sallanko

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                          PÖYTÄKIRJA A 5/09

                                                                                                         Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                                         sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

                         

Kokous n:o 2  maanantaina  23.2.2009 klo 15.15  -  16.40

Läsnä           

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo.

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo.

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Eija Moilanen, tekn.yo.

Johanna Saari, tekn.yo.

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 18.2.2009.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.      Dekaanin päätös suoritetuista tutkinnoista. 29.1.2009, liite

2.      Rehtorin päätös Gleeble -laitteiston hankkimiselle myönnettävästä määrärahasta 30.1.2009, liite

3.      Rehtorin päätös tutkimusinfrastruktuurirahoituksesta 2.2.2009, liite

4.      Hallituksen päätös 17.12.2008: Internet-tutkimuskeskuksen (Center for Internet Excellence, CIE) perustaminen, liite

5.      Hallituksen päätös 17.12.2008: Kajaanin yliopistokeskuksen hallinto ja toimintamalli, liite

6.      Hallituksen päätös 17.12.2008: Eräiden johtokuntien toimikausien jatkaminen, liite

7.      Hallituksen päätös 28.1.2009: Ehdotus Oulun yliopiston määrällisistä tavoitteista ja tunnuslukutavoitteista kaudelle 2010-2012, liite

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

3

Tohtorikoulutettavan virka, tuotantotalous, täyttäminen

 

Virka oli haettavana kuulutuksella 21.11. – 22.12.2008.

 

Hakijat:

 

1.      DI Jouko Arvola

2.      DI Juha Kaarela

3.      DI Hanna Kropsu-Vehkaperä

4.      DI Matti Muhos

5.      FM Anneli Rinta-Paavola

 

Matti Muhos peruutti sittemmin hakemuksensa.

Tuotantotalouden osaston osastoneuvosto on 10.2.2009 esittänyt, että virkaan nimitetään nelivuotiskaudeksi DI Hanna Kropsu-Vehkaperä. Liitteenä professori Harri Haapasalon lausunto.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää DI Hanna Kropsu-Vehkaperän tohtorikoulutettavan virkaan, tuotantotalous ajaksi 1.3.2009 – 28.2.2013.

Päätös

Esityksen mukainen.

 

4

Professorin virka, elektroniikan valmistustekniikka, asiantuntijat                     

 

Professorin virka elektroniikan valmistustekniikka, jonka alaksi on täsmennetty elektroniikan ja optoelektroniikan pakkaustekniikka ja mikromoduulit, oli haettavana viiden vuoden määräajaksi kuulutuksella 24.10. – 24.11.2008.

Hakijat:

1.      Dosentti, TkT Juha Hagberg

2.      Tutkimusprofessori, TkT Pentti Karioja

3.      Dosentti, TkT Krisztián Kordás

4.      Dosentti, TkT Jyrki Lappalainen

5.      Tutkija, TkT Marko Pudas

6.      Dosentti, TkT Marina Tjunina                                                                                                                                                      

Virantäyttötyöryhmänä toimii sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto ehdottaa asiantuntijoiksi:

 

Professori Matthias A. Hein, Technical University of Ilmenau, Saksa

Professori Wei-Fang Su, National Taiwan University, Taiwan ja

Professori James E. Morris, Portland State University, USA

 

Osaston esitys liitteenä.

 

                                   

Päätösesitys

 

1.      Valitaan sähkö- ja tietotekniikan osaston ehdottamat asiantuntijat

 

2.      Pyydetään viranhakijoilta 9.3.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

3.      Asetetaan määräajaksi lausunnoille kolme kuukautta siitä, kun asiakirjat on lähetetty asiantuntijoille.

Päätös

Esityksen mukainen.

 

5

Professorin virkasuhde, tietoliikennetekniikka (langattomat tietoliikennejärjestelmät erityisesti radioverkkojen resurssien hallintamenetelmät), asiantuntijoiden valinta

 

Virkasuhde oli haettavana kolmen vuoden määräajaksi kuulutuksella 21.11. – 22.12.2008.

 

Hakijat:

1.      Abreu Giuseppe

2.      Godreanu Ionel Marian

3.      Dixit Sudhir

4.      Gurtov Andrei

5.      Huang Kaibin

6.      Hämäläinen Matti

7.      Kansanen Kimmo

8.      Katz Marcos

9.      Kliazovich Dzmitry

10.   Mäkelä Juha-Pekka

11.   Saarnisaari Harri

12.   Tölli Antti

 

Virantäyttötyöryhmänä toimii sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto ehdottaa asiantuntijoiksi:

 

Professori  Heikki Koivo, TKK

Professori  Jens Zander, KTH, Tukholma ja

Apulaisprofessori Luiz DaSilva, Virginia Tech, USA

 

Osaston esitys liitteenä.

                                   

                                  

Päätösesitys

 

1.      Valitaan sähkö- ja tietotekniikan osaston ehdottamat asiantuntijat

 

2.      Pyydetään viranhakijoilta 9.3.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

3.      Asetetaan määräajaksi lausunnoille kolme kuukautta siitä, kun asiakirjat on lähetetty asiantuntijoille.

Päätös

Esityksen mukainen.

 

6

Professorin virkasuhde, tietoliikennetekniikka (laajakaistaiset tietoliikenneverkot ja –järjestelmät erityisesti langattoman internetin verkkotekniikat), asiantuntijoiden valinta

 

Virkasuhde oli haettavana kolmen vuoden määräajaksi kuulutuksella 21.11. – 22.12.2008.

 

Hakijat:

1.      Godreanu Ionel Marian

2.      Dixit Sudhir

3.      Gurtov Andrei

4.      Huang Kaibin

5.      Kliazovich Dzmitry

6.      Mäkelä Juha-Pekka

7.      Saarnisaari Harri

8.      Tölli Antti

 

Virantäyttötyöryhmänä toimii sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto ehdottaa asiantuntijoiksi:

 

Professori  Raimo Kantola, TKK

Professori  Abbas Jamalipour, University of Sydney, Australia ja

Professori Luis Muňos,  University of Cantabria, Espanja

 

Osaston esitys liitteenä.

 

                                    

Päätösesitys

 

1.      Valitaan sähkö- ja tietotekniikan osaston ehdottamat asiantuntijat

 

2.      Pyydetään viranhakijoilta 9.3.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

3.      Asetetaan määräajaksi lausunnoille kolme kuukautta siitä, kun asiakirjat on lähetetty asiantuntijoille.

Päätös

Esityksen mukainen.

 

7

Professorin virka, prosessimetallurgia, virantäyttöseloste

 

Virka tulee avoimeksi professori Jouko Härkin irtisanouduttua virasta 1.3.2010 lukien.

 

Varadekaani on 8.12.2008 asettanut virantäyttötyöryhmän:

 

Puheenjohtaja, vararehtori Riitta Keiski

Professori Pentti Karjalainen

Dekaani Kauko Leiviskä

Johtaja Peter Sandvik, Rautaruukki Oyj

Johtaja Niilo Suutala, Outokumpu Oyj

Professori Juha Röning

Laboratorioinsinööri Riku Mattila, sihteeri

Tekn.yo. Tommi Saatio

 

Virantäyttötyöryhmä ja edelleen prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto 9.2.2009 ovat esittäneet liitteenä olevan virantäyttöselosteen suomen- ja englanninkielisenä. Viran alan täsmennykseksi esitetään prosessimetallurgia, erityisesti raudan, teräksen ja ferroseosten prosessimetallurgia. Osastoneuvosto toivoo viran haettavaksi julistamisen tapahtuvan mahdollisimman nopeasti.

 

Viran täyttäminen on osaston henkilöstösuunnitelman mukainen ja prosessimetallurgia varsin keskeinen ala Oulun yliopiston ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän yhteistyössä.

 

Päätösesitys

 

Esitetään rehtorin vahvistettavaksi liitteen mukainen virantäyttöseloste ja virka julistettavaksi haettavaksi.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

8

Professorin virka, säätö- ja systeemitekniikka, virantäyttöseloste

 

Virka tulee avoimeksi professori Urpo Kortelan irtisanouduttua virasta 1.1.2010 lukien.

 

Varadekaani on 8.12.2008 asettanut virantäyttötyöryhmän:

 

Puheenjohtaja, osastonjohtaja Jukka Hiltunen

Professori Timo Hyppänen, LTY

Vararehtori Riitta Keiski

Dekaani Kauko Leiviskä

Professori Juha Tanskanen

Yliassistentti Manne Tervaskanto, sihteeri

Tekn.yo. Joonas Toukkari

 

Virantäyttötyöryhmä ja edelleen prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto 9.2.2009 ovat esittäneet liitteenä olevan virantäyttöselosteen suomen- ja englanninkielisenä. Viran alan täsmennykseksi esitetään. säätö- ja systeemitekniikan teoria ja menetelmät sekä sovellukset, sovellukset erityisesti energiatekniikassa. Osastoneuvosto toivoo viran haettavaksi julistamisen tapahtuvan mahdollisimman nopeasti.

 

Viran täyttäminen on osaston henkilöstösuunnitelman mukainen ja suuntaaminen energia­tekniikkaan opetussuunnitelman mukainen. Viran täyttäminen on tarpeellista senkin vuoksi, että samassa laboratoriossa ollut automaatiotekniikan professorin virka on viimeiset vuodet ollut virkapankissa ilman hoitajaa.

 

Päätösesitys

 

Esitetään rehtorin vahvistettavaksi liitteen mukainen virantäyttöseloste ja virka julistettavaksi haettavaksi.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

9

Dosenttihakemus/TkT Jarmo Sallanko

 

Vireille ja viimeksi esillä 17.11.2008.

 

TkT Jarmo Sallanko haki kirjeellään 15.10.2008 vesihuollon dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 3.11.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä. Osastoneuvosto on täsmentänyt dosentuurin nimeksi vesihuoltotekniikka.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Riku Vahala, TKK ja

Dosentti Raimo Ihme, SYKE.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 17.11.2008 esitetyt asiantuntijat, jotka ovat antaneet lausuntonsa, liite.

 

TkT Jarmo Sallanko on 9.2.2009 antanut prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneu­vostolle opetusnäytteen, jonka osastoneuvosto esittää hyväksyttäväksi arvosanojen keskiar­volla erittäin hyvä 4/5.

  

Päätösesitys

 

1.      Hyväksytään TkT Jarmo Sallangon opetusnäyte arvosanalla erittäin hyvä 4/5 ja todetaan, että hänellä on dosentilta vaadittava opetustaito.

 

2.      Todetaan asiantuntijalausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys. 

 

3.      Todetaan TkT Jarmo Sallangon täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 

 

4.      Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää  TkT Jarmo Sallangon vesihuoltotek­niikan dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                      Jorma Korhonen

Dekaani                                                                                   Hallintopäällikkö