YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A11/10 – A13 /10 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 22.2.2010

 

A

11/10

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

 

 

 

A

12/10

2

Tiedekuntaneuvoston täydentäminen

 

 

 

 

A

13/10

3

Tiedekunnan tasa-arvotyöryhmän täydentäminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 11/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 2 maanantaina  22.2.2010 klo 13.00  - 15.50

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                

 

 

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 – 42 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 16.2.2010.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa on puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä oltava läsnä vähintään kolme.

 

Päätös

 Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 12/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 2 maanantaina  22.2.2010 klo 13.00  - 15.50

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                

 

 

2

Tiedekuntaneuvoston täydentäminen

 

Tutkimusdekaani Harri Haapasalon tultua tiedekuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi, sähkö- ja tietotekniikan osastolta pyydettiin ehdotus uudesta tiedekuntaneuvoston ryhmän I varajäsenestä, järjestyksessä kuudes.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osasto esittää uudeksi varajäseneksi professori Risto Myllylää.

 

Päätösesitys

                               

Tiedekuntaneuvosto määrää sähkö- ja tietotekniikan osaston ehdotuksesta professori Risto Myllylän tiedekuntaneuvoston I ryhmän kuudenneksi varajäseneksi.

                      

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 13/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 2 maanantaina  22.2.2010 klo 13.00  - 15.50

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                

 

 

3

Tiedekunnan tasa-arvotyöryhmän täydentäminen

 

Tiedekunnan tasa-arvotyöryhmän jäsenet nimettiin tammikuun kokouksessa muilta osin, paitsi tuotantotalouden osaston osastonjohtajalta on pyydetty uusi esitys jäsenestä. 

 

Tiedekunnan tasa-arvotyöryhmän jäseneksi valittua Joonas Leskistä on esitetty yliopiston tasa-arvotoimikuntaan varsinaiseksi jäseneksi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajana. Näin ollen hän ei voi toimia yliopiston tasa-arvotoimikunnassa myös teknillisen tiedekunnan tasa-arvotyöryhmän puheenjohtajan varajäsenenä. Puheenjohtajalle on nimettävä uusi varajäsen ottaen huomioon molemmat sukupuolet.

 

Päätösesitys

                               

1.     Tiedekuntaneuvosto nimeää tasa-arvotyöryhmän jäseneksi tuotantotalouden osastolta tutkija Tuomo Kinnusen.

2.     Tiedekuntaneuvosto nimeää Tuomo Kinnusen puheenjohtajan varajäseneksi yliopiston tasa-arvotoimikuntaan.                   

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA B 2- 7 TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUKSESSA 22.2.2010

 

 

B2/10          1                 Väitöskirjan arvostelu/FM Tiina Leiviskä

 

B3/10          2                 Opintoasioihin liittyvän tiedekuntaneuvoston päätösvallan delegointi

 

B4/10          3                 Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkintosääntö

 

B5/10          4                 Koulutuksen toimenpideohjelma

 

B6/10          5                       Tutkimuksen toimenpideohjelma

 

B7/10          6                       Väitöskirjan arvostelu/FM Marinus G. Casteleijn

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 2/10

                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 2 maanantaina 22.2.2010 klo 13.00  -  15.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

1

Väitöskirjan arvostelu/FM Tiina Leiviskä

 

FM Tiina Leiviskä on puolustanut väitöskirjaansa ”Coagulation and size fractionation studies on pulp and paper mill process and wastewater streams” 15.1.2010. Vastaväittäjänä toimi professori Raimo Alén (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena oli tekniikan tohtori Jaakko Rämö.

Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta seuraavan ohjeen.

”Tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan vastaväittäjän/vastaväittäjien lausunnon perusteella. Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Viimeksi mainittu arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta ja vain pienelle osalle kaikista tiedekunnan hyväksymistä väitöskirjoista. Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että väitöskirjan havainnot ja johtopäätökset tai siinä konstruoidut järjestelmät ovat olennaisesti uusia tai selvästi muuttavat aikaisempia käsityksiä tai käytäntöjä. Jos väittelijä on suorittanut työnsä ryhmän jäsenenä, vaaditaan erityisen selvä näyttö väittelijän omasta panoksesta. Mikäli lausunnon antaja ehdottaa väitöskirjatyölle arvosanaa kiittäen hyväksytty, tulee hänen liittää lausuntoonsa lyhyt yhteenveto niistä ansioista, joiden perusteella hän pitää väitöskirjaa kiitettävänä”.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjän lausunnon perusteella.

 

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Jantunen.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 3/10

                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 2 maanantaina 22.2.2010 klo 13.00  -  15.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

2

Opintoasioihin liittyvän tiedekuntaneuvoston päätösvallan delegointi

 

Oulun yliopiston johtosäännössä ja vastaavassa opetuksen johtosäännössä määrätään tiedekuntaneuvoston tehtävistä ja päätöksenteosta. Tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian tiedekunnan muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi.

Asia oli esillä jo tiedekuntaneuvoston marraskuussa pitämässä kokouksessa. Tuolloin opetuksen johtosääntöä ei ollut vielä lopullisesti hyväksytty ja tiedekunnan osastotason organisaatio oli vielä päättämättä. Tämän vuoksi asia on syytä ottaa uusintakäsittelyyn.

Asiaa on valmisteltu tiedekunnan tutkimustoimikunnassa, koulutustoimikunnassa ja osastonjohtaja-toimikunnassa. Koulutustoimikunnan ja tutkimustoimikunnan näkemykset olivat jossain määrin erilaiset kuin osastonjohtajatoimikunnassa muotoutunut ehdotus delegoinnista. Näkemysero oli siinä, tekeekö opinnäytteiden hyväksymiseen liittyvän lopullisen päätöksen osastonjohtaja vai osaston monijäseninen toimielin.

Liitteenä on em. valmistelun perusteella muodostunut esitys tiedekuntaneuvoston tehtävien delegoinnista.

 

Esityksen tekeminen tutkintojen myöntämisestä ei kuulu tiedekuntaneuvoston toimivaltaan. Jatko-opinto-oikeuksien myöntämistä koskeva kohta kuuluu dekaanin toimivaltaan, joten se ei kuulu tiedekuntaneuvostolta delegoitavien asioiden joukkoon. Em. kaksi asiaryhmää on tässä yhteenvedossa merkitty tiedoksi.

 

Päätösesitys        

1) Tiedekuntaneuvosto käy tarpeelliseksi katsomansa keskustelun tehtävien delegoinnista

2) Hyväksytään delegoitavat asiat liitteen mukaisesti.

3) Merkitään tutkintojen myöntämisesitysasia ja jatko-opinto-oikeuksien myöntämismenettely tiedoksi.

4) Todetaan, että arkkitehtuurin osastolla aiempi osastoneuvosto hoitaa kevätlukukaudella osastoneuvostolle tavanomaisesti kuuluneet opintoasiat.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 4/10

                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 2 maanantaina 22.2.2010 klo 13.00  -  15.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

3

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkintosääntö

 

Oulun yliopiston opetuksen johtosäännössä määrätään yleisesti opintojen järjestämisestä ja annetaan opintoihin liittyviä yleisiä ohjeita. Johtosäännössä on pyritty yleiseen ilmaisuun siten, että yksityiskohtaiset ohjeet laaditaan tiedekunnissa. Tämä johtuu siitä, että yliopistomme on monialainen ja koulutusalojen erityispiirteiden huomioon ottaminen tekisi johtosäännöstä vaikeaselkoisen.

Tiedekunnan tutkinnoista ja opinnoista määrätään johtosääntöä tarkemmin tiedekunnan tutkintosäännössä.

Tutkintosääntö on edellisen kerran käsitelty perusteellisemmin tutkinnonuudistuksen valmistelun yhteydessä.

Yliopistolain muutos ja tästä aiheutuva yliopiston opetuksen johtosäännön uudelleen muotoilu aiheuttaa jonkin verran muutostarpeita tutkintosääntöön.

Toinen yhtä merkittävä seikka on EU-alueen yliopisto-opetukseen liittyvä pyrkimys osaamistavoite-pohjaiseen opetussuunnitelmaan ja opetukseen.

Kolmas seikka on vanhan tutkintorakenteen mukaisen opetuksen päättyminen.

Johtosäännön tarkastelussa on tämän lisäksi pyritty tarkentamaan tutkintosääntöä myös muilta osin.

Tutkintosääntöä on valmisteltu tiedekunnan koulutus- ja tutkimustoimikunnassa.

Ehdotus tarkennetuksi tutkintosäännöksi on liitteenä.

 

 

Päätösesitys        

                Hyväksytään Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkintosääntö liitteen mukaisesti.

 

Päätös

Tiedekuntaneuvosto kävi keskustelun tutkintosäännöstä ja hyväksyi sen liitteen mukaisessa muodossa.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 5/10

                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 2 maanantaina 22.2.2010 klo 13.00  -  15.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

4

Koulutuksen toimenpideohjelma

 

Yliopiston johtosäännön mukaan koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma.

Alustava toimenpideohjelma oli tiedekuntaneuvoston käsittelyssä 18.1.2010.

Tiedekuntaneuvostossa saadun palautteen perusteella koulutusdekaani on laatinut täsmennetyn suunnitelman, jota käsiteltiin uudelleen koulutustoimikunnassa ja osastonjohtajatoimikunnassa.

Tämän perusteella on laadittu viimeistelty versio tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelmaksi.

Ehdotus on liitteenä.

Edellisessä tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätettiin, että opiskelijat voivat nimetä kaksi edustajaa koulutustoimikuntaan.

Teekkariyhdistys on nimennyt toiseksi opiskelijoiden edustajaksi Aino-Kaisa Mannisen ja hänen varajäsenekseen Marianna Luoman.

Jo aiemmin nimetyn Elina Honkalan varajäseneksi on nimetty Iiro Pulska.

 

Päätösesitys        

                1) Tiedekuntaneuvosto käy tarpeelliseksi katsomansa keskustelun koulutuksen toimenpideohjelmasta.

                2) Hyväksytään koulutuksen toimenpideohjelma liitteen mukaisesti.

                             3) Päätetään, että koulutustoimikunnan on raportoitava toimenpideohjelman etenemisestä syksyn ensimmäisessä tiedekuntaneuvoston kokouksessa.

4) Merkitään koulutustoimikunnan opiskelijajäsenet tiedoksi.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 6/10

                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 2 maanantaina 22.2.2010 klo 13.00  -  15.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

5

Tutkimuksen toimenpideohjelma

 

Yliopiston johtosäännön mukaan tutkimustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan tutkimuksen toimenpideohjelma.

Alustava toimenpideohjelma oli tiedekuntaneuvoston käsittelyssä 18.1.2010.

Tiedekuntaneuvostossa saadun palautteen perusteella tutkimusdekaani on laatinut täsmennetyn suunnitelman, jota käsiteltiin uudelleen tutkimustoimikunnassa ja osastonjohtajatoimikunnassa.

Tämän perusteella on laadittu viimeistelty versio tiedekunnan tutkimuksen toimenpideohjelmaksi.

Ehdotus on liitteenä.

 

Päätösesitys        

                1) Tiedekuntaneuvosto käy tarpeelliseksi katsomansa keskustelun koulutuksen toimenpideohjelmasta.

                2) Hyväksytään tutkimuksen toimenpideohjelma liitteen mukaisesti.

3) Päätetään, että tutkimustoimikunnan on raportoitava toimenpideohjelman etenemisestä syksyn ensimmäisessä tiedekuntaneuvoston kokouksessa.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

Lisäksi todettiin, että toimenpideohjelman toteutuksessa tulee huomioida yliopiston strategiset linjaukset sekä yliopiston ja opetusministeriön välinen tulossopimus ja siihen liittyvät mittarit.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 7/10

                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 2 maanantaina 22.2.2010 klo 13.00  -  15.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

6

Väitöskirjan arvostelu/FM Marinus G. Casteleijn

 

FM Marinus G. Casteleijn on puolustanut väitöskirjaansa ”Towards new enzymes: protein engineering versus bioinformatic studies” 12.2.2010. Vastaväittäjänä toimi professori Reinhard Sterner (Regensburgin yliopisto, Saksa). Kustoksena oli professori Riitta Keiski.

Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa B 2 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjän lausunnon perusteella.

 

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen ja Leppänen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA C 1/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 2 maanantaina  22.2.2010 klo 13.00  - 15.50

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                

 

 

1

Ilmoitusasiat

 

1.  Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista. 28.1.2010, liite

2.  Oulun yliopiston tutkimusneuvosto, liite

3.  Oulun yliopiston koulutusneuvosto. liite

4.  Opetusministeriön ja Oulun yliopiston välinen sopimus kaudelle 2010-2012, liite

5.  Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asettaminen, liite

6.  Talouden tasapainottaminen, liite

 

Päätösesitys

      

Merkitään tiedoksi.   

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.