TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

                                                                                    20.3.2001

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELY­LIS­­TAN ASIOISTA  A 26 – A  32/01 TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUKSES­SA 26.3.2001

 

A

26/00

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

27/00

2

Ilmoitusasiat

A

28/01

3

Mekatroniikan professorin virka/täyttäminen toistaiseksi kutsusta

A

29/01

4

Vesitekniikan professorin virka/tarpeellisuus ja virantäyttöseloste

A

30/01

5

Dosenttihakemus/TkT Hannu Kuopanportti

A

31/01

6

Dosenttihakemus/TkT Timo Ojala

A

32/01

7

Assistentin viran A 19, vesihuoltotekniikka täyttäminen

 

 

 

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                      PÖYTÄKIRJA  A 26/01

                                                                                    Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                    sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

 

Kokous n:o 3 maanantaina 26.3.2001 klo 15.15 -  16.00

Läsnä     

Varsinainen jäsen

 

Vilho Lantto, dekaani

Leena Yliniemi, yli-insinööri

Kauko Leiviskä, varadekaani

Raimo Tervola, huoltoinsinööri

Tatu Leinonen, professori

Juha Röning, professori

Kalevi Kalliomäki, professori

Jari Laukkanen, tutkija

Mikko Kilpeläinen, professori

Jari Heikkilä, yliassistentti

Antti Pramila, professori

Olli Dahl, laboratorioinsinööri

Matti Pietikäinen, professori

Kimmo Kansanen, projektipäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Petteri Juola, tekn.yo.

Esko Lakso, professori

Heli Kortelainen, tekn.yo.

Pentti Leppänen, professori

Elina Peltola, tekn.yo.

Yrjö Tuppurainen, professori

Jani Virtanen, tekn.yo.

Rainer Mahlamäki, professori

Annemaria Halkola, tekn.yo.

 

Harri Salo, tekn.yo.

 

Antti Pelkonen, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Pentti Karjalainen, professori

Kauko Lappalainen, professori

Seppo Väyrynen, professori

__________________________________________________________________________________

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty  21.3.2001.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

 

Vilho Lantto                                                         Jorma Korhonen

Dekaani                                                               Hallintopäällikkö

 

 

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                      PÖYTÄKIRJA  A 27/01

                                                                                    Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                    sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

 

Kokous n:o 3 maanantaina 26.3.2001 klo 15.15 -  16.00

Läsnä     

Varsinainen jäsen

 

Vilho Lantto, dekaani

Leena Yliniemi, yli-insinööri

Kauko Leiviskä, varadekaani

Raimo Tervola, huoltoinsinööri

Tatu Leinonen, professori

Juha Röning, professori

Kalevi Kalliomäki, professori

Jari Laukkanen, tutkija

Mikko Kilpeläinen, professori

Jari Heikkilä, yliassistentti

Antti Pramila, professori

Olli Dahl, laboratorioinsinööri

Matti Pietikäinen, professori

Kimmo Kansanen, projektipäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Petteri Juola, tekn.yo.

Esko Lakso, professori

Heli Kortelainen, tekn.yo.

Pentti Leppänen, professori

Elina Peltola, tekn.yo.

Yrjö Tuppurainen, professori

Jani Virtanen, tekn.yo.

Rainer Mahlamäki, professori

Annemaria Halkola, tekn.yo.

 

Harri Salo, tekn.yo.

 

Antti Pelkonen, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Pentti Karjalainen, professori

Kauko Lappalainen, professori

Seppo Väyrynen, professori

__________________________________________________________________________________

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.      Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista  1. ja 15.3.2001, liite

2.      Työryhmän asettaminen biotekniikka kannanottoa varten, liite

3.      Oulun lääninhallituksen kirje 1.3.2001: Valtionavustusten hakeminen ammatilliseen lisäkoulutukseen, liite

4.      Rehtorin jakopäätös 12.3.2001:  Korkeakoulujen alueellisen kehittämisen rahoitus Oulun yliopiston osalta vuonna 2001, liite

5.      Opetusministeriön päätös 21.2.2001 muutoksesta tutkijakoulujen seurantaryhmän kokoonpanossa, liite

6.      Hallituksen päätös 14.2.2001: Ympäristöalan johtoryhmä, liite

7.      Opetusministeriön päätös 6.2.2001: Etelämanner-tutkimuksen koordinaatioryhmän asettaminen, liite

8.      Hallituksen päätös 14.2.2001: Tietotalo II rakennushankkeeseen liittyvät puhdastilat, liite

9.      Valtiovarainministeriön kirje 31.1.2001: Kansallinen tuottavuusohjelma 2000-2003 – Tuottavuudella tulevaisuuteen, liite

 

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

Vilho Lantto                                                         Jorma Korhonen

Dekaani                                                               Hallintopäällikkö

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                      PÖYTÄKIRJA  A 28/01

                                                                                    Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                    sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

 

Kokous n:o 3 maanantaina 26.3.2001 klo 15.15 -  16.00

Läsnä     

Varsinainen jäsen

 

Vilho Lantto, dekaani

Leena Yliniemi, yli-insinööri

Kauko Leiviskä, varadekaani

Raimo Tervola, huoltoinsinööri

Tatu Leinonen, professori

Juha Röning, professori

Kalevi Kalliomäki, professori

Jari Laukkanen, tutkija

Mikko Kilpeläinen, professori

Jari Heikkilä, yliassistentti

Antti Pramila, professori

Olli Dahl, laboratorioinsinööri

Matti Pietikäinen, professori

Kimmo Kansanen, projektipäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Petteri Juola, tekn.yo.

Esko Lakso, professori

Heli Kortelainen, tekn.yo.

Pentti Leppänen, professori

Elina Peltola, tekn.yo.

Yrjö Tuppurainen, professori

Jani Virtanen, tekn.yo.

Rainer Mahlamäki, professori

Annemaria Halkola, tekn.yo.

 

Harri Salo, tekn.yo.

 

Antti Pelkonen, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Pentti Karjalainen, professori

Kauko Lappalainen, professori

Seppo Väyrynen, professori

__________________________________________________________________________________

 

3

Mekatroniikan professorin virka/täyttäminen toistaiseksi kutsusta

 

Vireille ja viimeksi esillä 26.2.2001.

 

Konetekniikan osastolle on informaatiotekniikan hankerahalla perustettu mekatroniikan professorin virka, joka on yhteisvirka VTT:n kanssa. Virkaan on nimitetty määräajaksi 30.11.2001 saakka TkT Kalervo Nevala. Yliopiston osuus on 1/3 ja VTT:n 2/3.

 

Konetekniikan osaston osastoneuvosto on 14.2.2001 esittänyt, että virka täytetään 1.12.2001 lukien toistaiseksi, edellyttäen että VTT suostuu vastaamaan puolesta virasta aiheutuvista henkilökustannuksista. Virka täytetään kutsumismenettelyllä ja virkaan kutsutaan professori Kalervo Nevala.

 

Viran täytössä käytetään asiantuntijoina:

 

    professori Mauri Airila, TKK ja

    professori Matti Vilenius, TTKK.

 

Konetekniikan osasto sitoutuu kustantamaan viran osaston määrärahoista, mikäli yli­opis­to ei osoita virkaan erillistä määrärahaa.

 

Tiedekuntaneuvosto päätti 26.2.2001 jättää asian pöydälle viran alan täsmentämistä varten.

 

Konetekniikan osasto esittää, että viran ala säilytetään entisellään: Mekatroniikka, erityisesti hydraulisten koneiden ja laitteiden ohjaustekniikka.

 

Yliopiston hallitus on  8.12.1999 vahvistanut periaatteet virkojen täytöstä kutsumis­menettelyä käyttäen. Näiden periaatteiden mukaan kutsumismenettelyä voidaan käyttää mm., kun määräajaksi täytetty professorin virka vakinaistetaan, jolloin määräaikaiseen virkaan nimitetty henkilö voidaan nimittää kutsumismenettelyä käyttäen vakinaistettuun

                   

professorin virkaan edellyttäen, että hän on kutsumismenettelyn edellyttämällä tavalla erittäin ansioitunut henkilö ja virkaan kiistatta kelpoinen.

 

Päätösesitys

1.        Esitetään rehtorin vahvistettavaksi liitteen mukainen virantäyttöseloste.

 

2.        Edellyttäen, että virantäyttöseloste vahvistetaan, valitaan konetekniikan osaston esittämät asiantuntijat.

 

3.        Varataan kutsuttavaksi aiotulle kahden viikon huomautusaika asiantuntijoista.

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

Vilho Lantto                                                                                              Jorma Korhonen

Dekaani                                                                                                      Hallintopäällikkö

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                      PÖYTÄKIRJA  A 29/01

                                                                                    Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                    sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

 

Kokous n:o 3 maanantaina 26.3.2001 klo 15.15 -  16.00

Läsnä     

Varsinainen jäsen

 

Vilho Lantto, dekaani

Leena Yliniemi, yli-insinööri

Kauko Leiviskä, varadekaani

Raimo Tervola, huoltoinsinööri

Tatu Leinonen, professori

Juha Röning, professori

Kalevi Kalliomäki, professori

Jari Laukkanen, tutkija

Mikko Kilpeläinen, professori

Jari Heikkilä, yliassistentti

Antti Pramila, professori

Olli Dahl, laboratorioinsinööri

Matti Pietikäinen, professori

Kimmo Kansanen, projektipäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Petteri Juola, tekn.yo.

Esko Lakso, professori

Heli Kortelainen, tekn.yo.

Pentti Leppänen, professori

Elina Peltola, tekn.yo.

Yrjö Tuppurainen, professori

Jani Virtanen, tekn.yo.

Rainer Mahlamäki, professori

Annemaria Halkola, tekn.yo.

 

Harri Salo, tekn.yo.

 

Antti Pelkonen, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Pentti Karjalainen, professori

Kauko Lappalainen, professori

Seppo Väyrynen, professori

__________________________________________________________________________________

 

4

Vesitekniikan professorin virka/tarpeellisuus ja virantäyttöseloste

 

Vesirakennuksen professorin virka tulee avoimeksi 1.8.2001 lukien, kun professori Jussi Hooli siirtyy eläkkeelle. Virka on siirretty 1.8.1998 lukien rakentamistekniikan osastosta prosessitekniikan osastoon ja on keskeinen resurssi uuden ympäristötekniikan koulutus­oh­jelman kehittämisessä.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 12.3.2001 käsitellyt asiaa sitä valmistelleen työryhmän (professori Jouko Härkki, professori Urpo Kortela ja labo­rato­rioinsinööri Jyrki Röpelinen) laatiman ehdotuksen pohjalta. Osastoneuvosto esittää, että virka julistetaan haettavaksi nimikkeellä professori A28, vesitekniikka. Alan täs­men­nykseksi esitetään: Vesistösuunnittelu ja vesivarojen kestävä käyttö.

 

Lisäksi osastoneuvosto on esittänyt virantäyttöselosteessa mainittavia seikkoja. Liitteenä osaston pöytäkirjanote ja ehdotus virantäyttöselosteeksi.

Päätösesitys

1.        Esitetään yliopiston hallitukselle, että professorin virka A28, vesirakennus muutetaan professorin viraksi A28, vesitekniikka.

 

2.        Esitetään yliopiston hallitukselle, että virka saadaan julistaa haettavaksi, koska se on uuden ympäristötekniikan koulutusohjelman keskeinen resurssi.

 

3.        Täsmennetään viran alaksi: Vesistösuunnittelu ja vesivarojen kestävä käyttö.

 

4.        Esitetään rehtorin vahvistettavaksi liitteen mukainen virantäyttöseloste.

 

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

Vilho Lantto                                                                                              Jorma Korhonen

Dekaani                                                                                                      Hallintopäällikkö

 

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                      PÖYTÄKIRJA  A 30/01

                                                                                    Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                    sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

 

Kokous n:o 3 maanantaina 26.3.2001 klo 15.15 -  16.00

Läsnä     

Varsinainen jäsen

 

Vilho Lantto, dekaani

Leena Yliniemi, yli-insinööri

Kauko Leiviskä, varadekaani

Raimo Tervola, huoltoinsinööri

Tatu Leinonen, professori

Juha Röning, professori

Kalevi Kalliomäki, professori

Jari Laukkanen, tutkija

Mikko Kilpeläinen, professori

Jari Heikkilä, yliassistentti

Antti Pramila, professori

Olli Dahl, laboratorioinsinööri

Matti Pietikäinen, professori

Kimmo Kansanen, projektipäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Petteri Juola, tekn.yo.

Esko Lakso, professori

Heli Kortelainen, tekn.yo.

Pentti Leppänen, professori

Elina Peltola, tekn.yo.

Yrjö Tuppurainen, professori

Jani Virtanen, tekn.yo.

Rainer Mahlamäki, professori

Annemaria Halkola, tekn.yo.

 

Harri Salo, tekn.yo.

 

Antti Pelkonen, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Pentti Karjalainen, professori

Kauko Lappalainen, professori

Seppo Väyrynen, professori

__________________________________________________________________________________

 

5

Dosenttihakemus/TkT Hannu Kuopanportti

 

Vireille ja viimeksi esillä 26.2.2001.

 

TkT  Hannu Kuopanportti haki kirjeellään 29.1.2001  mekaanisen prosessitekniikan, käsittäen vuoriteollisuuden mekaaniset yksikköoperaatiot, niissä tapahtuvat ilmiöt ja näiden vaikutukset prosessoitavaan aineistoon dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoi­tettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä ope­tus­taito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­ma­na.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto puolsi hakemusta ja ehdotti asiantuntijoiksi:

 

   Professori  Lars Nyström, LTKK ja

   TkT Jaakko Leppinen, VTT, Mineraalitekniikka

 

Asiantuntijoiden esteellisyysperusteet ovat hallintomenettelylain (598/1982) 10 §:ssä.

 

Liitteenä professori Jouko Niinimäen lausunto dosentuurin tarpeellisuudesta.

 

Tiedekuntaneuvosto päätti 26.2.2001, että TkT Kuopanportin kelpoisuus dosentiksi voidaan todeta ilman uusia asiantuntijalausuntoja, koska hänet on alle vuosi aikaisem­min asetettu kolmannelle ehdokassijalle mekaanisen prosessitekniikan professorin

virkaan. Tällöin kolme asiantuntijaa: professori Lars Nyström, professori Johan Gullichsen ja teknologiajohtaja Markku Karlsson katsoivat hänet kelpoiseksi  profes­sorin virkaan. Kuopanportti on mekaanisen prosessitekniikan yliassistentti, joten hänen opetustaitonsa on tässä yhteydessä dokumentoitu. Liitteenä asiantuntijalausunnot.

 

Päätösesitys

1        Päätetään, että   TkT Kuopanportilta ei vaadita opetusnäytettä ja todetaan, että hänellä on dosentilta vaadittava hyvä opetustaito aikaisemman yliassistentin ja professorin virkojen hoitonsa ansiosta.

 

2        Todetaan aikaisempien asiantuntijalausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys.

 

3        Todetaan  TkT Kuopanportin täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset.

 

4        Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää  TkT  Hannu Kuopanportin mekaanisen prosessitekniikan, erityisesti  vuoriteollisuuden mekaaniset yksik­köoperaatiot, niissä tapahtuvat ilmiöt ja näiden vaikutukset prosessoitavaan aineistoon dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

Vilho Lantto                                                                                              Jorma Korhonen

Dekaani                                                                                                      Hallintopäällikkö

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                      PÖYTÄKIRJA  A 31/01

                                                                                    Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                    sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

 

Kokous n:o 3 maanantaina 26.3.2001 klo 15.15 -  16.00

Läsnä     

Varsinainen jäsen

 

Vilho Lantto, dekaani

Leena Yliniemi, yli-insinööri

Kauko Leiviskä, varadekaani

Raimo Tervola, huoltoinsinööri

Tatu Leinonen, professori

Juha Röning, professori

Kalevi Kalliomäki, professori

Jari Laukkanen, tutkija

Mikko Kilpeläinen, professori

Jari Heikkilä, yliassistentti

Antti Pramila, professori

Olli Dahl, laboratorioinsinööri

Matti Pietikäinen, professori

Kimmo Kansanen, projektipäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Petteri Juola, tekn.yo.

Esko Lakso, professori

Heli Kortelainen, tekn.yo.

Pentti Leppänen, professori

Elina Peltola, tekn.yo.

Yrjö Tuppurainen, professori

Jani Virtanen, tekn.yo.

Rainer Mahlamäki, professori

Annemaria Halkola, tekn.yo.

 

Harri Salo, tekn.yo.

 

Antti Pelkonen, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Pentti Karjalainen, professori

Kauko Lappalainen, professori

Seppo Väyrynen, professori

__________________________________________________________________________________

 

6

Dosenttihakemus/TkT  Timo Ojala

 

Vireille ja viimeksi esillä 20.11.2000.

 

TkT  Timo Ojala haki kirjeellään 2.11.2000  tietotekniikan, erityisesti digitaalisen mediankäsittelyn ja konenäön dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoi­tettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä ope­tus­taito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­ma­na.

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 20.11.2000 asiantuntijoiksi:

 

   Professori  Heikki Kälviäinen, LTKK ja

   Professori Jussi Parkkinen, Joensuun yliopisto.

 

Asiantuntijoiden esteellisyysperusteet ovat hallintomenettelylain (598/1982) 10 §:ssä.

 

Liitteenä lausunnot.

 

Ojala on vuonna 2000 nimitetty yliassistentin virkaan, missä yhteydessä hänen opetus­näyt­teensä on hyväksytty.

 

Päätösesitys

1.      Päätetään, että   TkT  Ojalalta ei vaadita opetusnäytettä ja todetaan, että hänellä on dosentilta vaadittava hyvä opetustaito aikaisemmin yliassistentin viran hakemuksen yhteydessä annetun opetusnäytteen perusteella.

 

2.      Todetaan asiantuntijalausuntojen perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys.

 

3.      Todetaan  TkT  Ojalan täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset.

 

4.      Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää  TkT  Timo Ojalan tietotekniikan, erityisesti digitaalisen mediankäsittelyn ja konenäön dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

Vilho Lantto                                                                                              Jorma Korhonen

Dekaani                                                                                                      Hallintopäällikkö

 

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                      PÖYTÄKIRJA  A 32/01

                                                                                    Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                    sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

 

Kokous n:o 3 maanantaina 26.3.2001 klo 15.15 -  16.00

Läsnä     

Varsinainen jäsen

 

Vilho Lantto, dekaani

Leena Yliniemi, yli-insinööri

Kauko Leiviskä, varadekaani

Raimo Tervola, huoltoinsinööri

Tatu Leinonen, professori

Juha Röning, professori

Kalevi Kalliomäki, professori

Jari Laukkanen, tutkija

Mikko Kilpeläinen, professori

Jari Heikkilä, yliassistentti

Antti Pramila, professori

Olli Dahl, laboratorioinsinööri

Matti Pietikäinen, professori

Kimmo Kansanen, projektipäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Petteri Juola, tekn.yo.

Esko Lakso, professori

Heli Kortelainen, tekn.yo.

Pentti Leppänen, professori

Elina Peltola, tekn.yo.

Yrjö Tuppurainen, professori

Jani Virtanen, tekn.yo.

Rainer Mahlamäki, professori

Annemaria Halkola, tekn.yo.

 

Harri Salo, tekn.yo.

 

Antti Pelkonen, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Pentti Karjalainen, professori

Kauko Lappalainen, professori

Seppo Väyrynen, professori

__________________________________________________________________________________

 

7

Assistentin viran A 19, vesihuoltotekniikka täyttäminen

 

Vesihuoltotekniikan assistentin virkaa (vesien ja jätevesien kemiallinen käsittely), joka liittyy Kemira Oy:n lahjoitukseen, hakivat  hakuaikana 11.1. – 12.2.2001:

 

1.        DI Suvi Hagström

2.        FM Nina Kärkkäinen

3.        DI Virpi Käyhkö

4.        FM Tiina Salmela

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto esittää, että virkaan nimitetään FM Tiina Salmela ajaksi 1.4.2001 – 31.3.2005. Liitteenä professori Mika Sillanpään lausunto hakijoista.

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto nimittää FM Tiina Salmelan assistentin virkaan A 19, vesihuoltotekniikka ajaksi 1.4.2001 – 31.3.2005.

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

 

Vilho Lantto                                                                                              Jorma Korhonen

Dekaani                                                                                                      Hallintopäällikkö