24.3.2009

 

 

Aihe                     TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS n:o 3/09

 

Aika                     Maanantaina 30.3.2009 alkaen klo 15.15

 

Paikka                  Teknillisen tiedekunnan kokoushuone YT116, Linnanmaa

 

Käsiteltävät asiat

 

     1                      Hallintopäällikön esittelylistoista A

                             ilmenevät asiat

 

     2                      Opintoasiainpäällikön esittelylistoista B

                             ilmenevät asiat

 

 

                        Rehtori Lauri Lajunen esikuntineen vierailee tiedekuntaneuvostossa

                        Kokouksen alussa

 

 

 

                             Kauko Leiviskä

                             Dekaani

 

 

Esteestä pyydetään ilmoittamaan (553)2001 tai 2005

 

 

 

 

                                                                                     24.3.2009

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 14 – A 22/09 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 30.3.2009

 

A

14/09

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

15/09

2

Ilmoitusasiat

A

16/09

3

Rakennesuunnittelun professorin virkasuhde, asiantuntijat

A

17/09

4

Bioprosessitekniikan professorin virka, asiantuntijat

A

18/09

5

Dosenttihakemus/TkT Juha Vinha

A

19/09

6

Dosenttihakemus/TkT Lawrence Hooey

A

20/09

7

Dosenttihakemus/FT Stanislav Gornostayev

A

21/09

8

Dosenttihakemus/Ph.D. Kamya Y. Yazdandoost

A

22/09

9

Yliopistonlehtorin virka, mekaaninen prosessitekniikka, täyttö

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 14/09

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 3  maanantaina  30.3.2009 klo 15.15  - 17.00

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo.

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo.

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen                

Riitta Keiski, professori

Sulo Lahdelma, professori

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 25.3.2009.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

 

 

                                                                  

Kauko Leiviskä                                                                          Laila Kuhalampi

Dekaani                                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

 

   

2

Ilmoitusasiat

 

1.       Dekaanin päätös suoritetuista tutkinnoista. 26.2.2009, liite

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

Päätös

 

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                          Laila Kuhalampi

Dekaani                                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

  

3

Rakennesuunnittelun professorin virkasuhde, asiantuntijat

 

Virkasuhde oli haettavana kuulutuksella 23.1. – 23.2.2009. Virkasuhde on määräaikainen  viisi vuotta.

 

Hakija: TkT Mikko Malaska

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Konetekniikan osasto ehdottaa asiantuntijoiksi:

 

Professori Jari Puttonen, TKK ja

Professori Milan Veljkovic, Luulajan teknillinen yliopisto, Ruotsi

 

Osaston esitys liitteenä.

 

                                               

Päätösesitys

 

1.       Valitaan konetekniikan osaston ehdottamat asiantuntijat

 

2.       Pyydetään viranhakijalta 14.4.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

3.       Asetetaan määräajaksi lausunnoille kolme kuukautta siitä, kun asiakirjat on lähetetty asiantuntijoille.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                          Laila Kuhalampi

Dekaani                                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

  

 

4

Bioprosessitekniikan professorin virka, asiantuntijat

 

Virka oli haettavana kuulutuksella 23.1. – 23.2.2009.

 

Hakijat: TkT Tom Granström ja

              dosentti, TkT Heikki Ojamo

 

Tiedekuntaneuvosto valitsee viran täytössä käytettävät vähintään kaksi asian­tuntijaa hakuajan jälkeen.

 

Asiantuntijat valitaan ottaen huomioon hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin tasapuolisuutta noudattaen. Ennen asiantuntijoi­den valintaa hakijoille varataan tilaisuus

 

esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä mainituista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallinto­lain 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

 

Prossessi- ja ympäristötekniikan  osasto ehdottaa asiantuntijoiksi:

 

Director Colja Laane, NGI, Haag, Hollanti

Professori Olle Holst, Lundin yliopisto, Ruotsi ja

Professori Jochen Buchs, Aachenin yliopisto, Saksa

varalla

Professori emeritus Sven-Olof Enfors, KTH, Tukholma

 

Osaston esitys liitteenä.

 

                                               

Päätösesitys

 

1.       Valitaan prosessi- ja ympäristötekniikan osaston ehdottamat asiantuntijat

 

2.       Pyydetään viranhakijoilta 14.4.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

3.       Asetetaan määräajaksi lausunnoille kolme kuukautta siitä, kun asiakirjat on lähetetty asiantuntijoille.

 

 

Päätös   

 

Esityksen mukainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                          Laila Kuhalampi

Dekaani                                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

 

 

5

Dosenttihakemus/TkT Juha Vinha

.

TkT Juha Vinha  haki kirjeellään 9.2.2009 rakennusfysiikan  dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Konetekniikan osaston osastoneuvosto on 18.3.2009 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Ingemar Samuelson, SP, Borås, Ruotsi

Professori John Grünewald, Dresdenin teknillinen yliopisto, Saksa

varalla

Professori Jesper Arfvidsson, Lundin yliopisto, Ruotsi

 

Päätösesitys

 

1.       Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.       Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.       Pyydetään dosentuurin hakijalta 14.4.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

Päätös

 

 

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                          Laila Kuhalampi

Dekaani                                                                                       Hallintopäällikkö

 

                                                                  

 

 

6

Dosenttihakemus/TkT Lawrence Hooey

.

TkT Lawrence Hooey  haki kirjeellään 3.12.2008  prosessimetallurgian dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 16.3.2009 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Henrik Saxen, Åbo Akademi ja

Professori Bo Björkman, Luulajan teknillinen yliopisto

 

Liitteenä professori Jouko Härkin ehdotus.

 

Päätösesitys

 

1.       Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.       Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.       Pyydetään dosentuurin hakijalta 14.4.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                          Laila Kuhalampi

Dekaani                                                                                       Hallintopäällikkö

 

                                                                  

                                

 

7

Dosenttihakemus/FT Stanislav Gornostayev

.

FT Stanislav Gornostayev  haki kirjeellään 4.3.2009  mineralogian dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 16.3.2009 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Tapani Rämö, Helsingin yliopisto ja

FT Jussi Liipo, Outotec Research Center, Pori

 

Liitteenä professori Jouko Härkin ehdotus.

 

Päätösesitys

 

1.       Todetaan dosentuuri tarpeelliseksi

2.       Valitaan ehdotetut asiantuntijat

3.       Pyydetään dosentuurin hakijalta 14.4.2009 mennessä mahdolliset huomautukset asiantuntijoista

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                          Laila Kuhalampi

Dekaani                                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

 

8

Dosenttihakemus/ /Ph.D. Kamya Y. Yazdandoost

 

Vireille ja viimeksi esillä 25.2.2008.

 

Ph.D. Kamya Yekeh Yazdandoost haki kirjeellään 6.1.2008 kehoverkkojen langattoman tiedonsiirron lääketieteen ICT.-sovelluksissa (Medical ICT for  in/on body Wireless communications) dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

 

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeet­tomana.

 

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeetto­mana.

 

Sähkö- ja tietotekniikan osaston osastoneuvosto on 13.2.2008 todennut dosen­tuurin tarpeelli­seksi ja puoltanut sitä.

 

Osastoneuvosto on esittänyt asiantuntijoiksi:

 

Professori Jun-ichi Takada, Tokyo Institute of Technology, Japani ja

Professori Arthur W. Astrin, San Jose University, CA, USA

 

Tiedekuntaneuvosto valitsi 25.2.2008 ehdotetut asiantuntijat,  jotka ovat antaneet lausuntonsa, liitteenä.  Sähkö- ja tietotekniikan osasto on todennut, että Yazdandoostilla ja Takadalla on yhteinen julkaisu ja päättänyt esittää pätevyyden toteamista vain Astrinin lausunnon perusteella.

 

Yazdandoost on 13.2.2009 antanut sähkö- ja tietotekniikan osastolla opetusnäytteen, jonka opetusnäytetoimikunta esittää hyväksyttäväksi arvosanalla 3/5 eli hyvä opetustaito. Liitteenä opetusnäytetoimikunnan pöytäkirja.

 

                                                               

Päätösesitys

 

1.       Hyväksytään Dr. Kamya Y. Yazdandoostin opetusnäyte arvosanalla  hyvä 3/5 ja todetaan, että hänellä on dosentilta vaadittava opetustaito.

 

2.       Todetaan professori Astrinin  asiantuntijalausunnon perusteella, että hänellä on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys. 

 

3.       Todetaan Dr. Kamya Y. Yazdandoostin täyttävän dosentiksi nimittämiselle säädetyt edellytykset. 

 

4.       Esitetään yliopiston rehtorille, että hän nimittää  Dr. Kamya Y. Yazdandoostin  kehoverkkojen langattoman tiedonsiirron lääketieteen ICT.-sovelluksissa (Medical ICT for  in/on body Wireless communications) dosentiksi Oulun yliopistoon.

 

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

Kauko Leiviskä                                                                          Laila Kuhalampi

Dekaani                                                                                       Hallintopäällikkö

 

                                                                  

 

9

Yliopistonlehtorin virka, mekaaninen prosessitekniikka, täyttö

 

Virka oli haettavana kuulutuksella 23.1. – 23.2.2009.

 

Hakijat:  TkT Mirja Illikainen

                FT Sergey Osmekhin

                DI Jarmo Reunanen

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 16.3.2009 esittänyt, että virkaan nimitetään TkT Mirja Illikainen. Liitteenä professori Jouko Niinimäen lausunto hakijoista.

 

TkT Mirja Illikainen on antanut opetusnäytteen, jonka prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto esittää hyväksyttäväksi arvosanalla 4/5, erittäin hyvä.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy TkT Mirja Illikaisen opetusnäytteen arvosanalla 4/5 erittäin

 hyvä ja toteaa, että hänellä on yliopistonlehtorilta vaadittava opetustaito.

 

Tiedekuntaneuvosto nimittää TkT Mirja Illikaisen yliopistonlehtorin virkaan, mekaaninen prosessi­tekniikka 1.4.2009 lukien.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen.

 

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                                          Laila Kuhalampi

Dekaani                                                                                       Hallintopäällikkö