YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A14/10 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 22.3.2010

 

A

14/10

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 14/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 3 maanantaina  22.3.2010 klo 13.00  - 13.30

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori,               Rainer Mahlamäki, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn.yo

 

 

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 – 42 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 16.3.2010.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa on puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä oltava läsnä vähintään kolme.

 

Päätös

 Todettiin päätösvaltaiseksi.

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA     B 8/10

                                                                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 3 maanantaina 22.3.2010 klo 13.00  -  13.30

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo.

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo.

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo.

 

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori

Rainer Mahlamäki, professori

Outi Toivonen, tekn. yo.

 

Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo.

 

___________________________________________________________________________________________

 

1

Väitöskirjan arvostelu/FM Jussi Haapola

 

FM Jussi Haapola on puolustanut väitöskirjaansa ”Evaluating medium access control protocols for wireless sensor networks” 19.2.2010. Vastaväittäjinä toimivat professori Wendi Heinzelman (University of Rochester, USA) ja professori Riku Jäntti (Teknillinen korkeakoulu). Kustoksena oli professori Markku Juntti.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta seuraavan ohjeen.

”Tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan vastaväittäjän/vastaväittäjien lausunnon perusteella. Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Viimeksi mainittu arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta ja vain pienelle osalle kaikista tiedekunnan hyväksymistä väitöskirjoista. Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että väitöskirjan havainnot ja johtopäätökset tai siinä konstruoidut järjestelmät ovat olennaisesti uusia tai selvästi muuttavat aikaisempia käsityksiä tai käytäntöjä. Jos väittelijä on suorittanut työnsä ryhmän jäsenenä, vaaditaan erityisen selvä näyttö väittelijän omasta panoksesta. Mikäli lausunnon antaja ehdottaa väitöskirjatyölle arvosanaa kiittäen hyväksytty, tulee hänen liittää lausuntoonsa lyhyt yhteenveto niistä ansioista, joiden perusteella hän pitää väitöskirjaa kiitettävänä”.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Jantunen Lappalainen ja Mahlamäki.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKRIJA C 2/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 3 maanantaina  22.3.2010 klo 13.00  - 13.30

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori,               Rainer Mahlamäki, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn.yo

 

 

1

Ilmoitusasiat

 

1.  Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista. 25.2.2010, liite

2.  YT-neuvottelut jatkuvat, liite

3.  Neuvottelutulos yliopistojen työehtosopimuksesta, liite

4.  Rehtorin kirje tasa-arvotoimikunnan asettamisesta, liite

5.  Rehtorin kirje dosentin arvon myöntämisestä, liite

 

Päätösesitys

      

Merkitään tiedoksi.   

Päätös

Merkittiin tiedoksi.