22.4.2008

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 19 – A 21/08 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 28.4.2008

 

A

19/08

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A

20/08

2

Ilmoitusasiat

A

21/08

3

Yliopisto-opettajan virka, prosessimetallurgia, täyttäminen

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                          PÖYTÄKIRJA A 19/08

                                                                                                         Jorma Korhonen, puh. (553)2005

                                                                                                         sähköposti Jorma.Korhonen@oulu.fi

                         

Kokous n:o 4  maanantaina 28.4.2008 klo 15.15  -  16.50

Läsnä           

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Arja Korhonen, osastosihteeri

Olli Silvén, varadekaani

Matti Polojärvi, yliteknikko

Pentti Karjalainen, professori

Markku Moilanen, vanh.tutkija

Juha Kostamovaara, professori

Jukka Hiltunen, lehtori

Juhani Niskanen, professori

Marita Puikkonen, assistentti

Pentti Leppänen, professori

Timo Ahonen, tutkija

Juha Röning, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Markku Juntti, professori

Lassi Kojola, tekn.yo

Bjørn Kløve, professori

Matti Laasonen, tekn.yo

Pekka Kess, professori

Kaisa Kettunen, tekn.yo

Kauko Lappalainen, professori

Anssi Koskenniemi, tekn.yo.

Helka-Liisa Hentilä, professori

Janne Tolppanen, tekn.yo.

 

Onni Komulainen, tekn.yo.

 

Henri Wiik, tekn.yo.

 

Varajäsen

 

Erkki Salonen, professori

Harri Haapasalo, professori

Jaana Kujala, tekn.oy.

 

 

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65, 67 ja 68 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetetty 23.4.2008.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet neuvoston muista jäsenistä on läsnä.

 

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

2

Ilmoitusasiat

 

1.      Dekaanin päätös suoritetuista tutkinnoista 3.4.2008, liite

2.      Opetusministeriön muistio 7.3.2008: Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat, liite

3.      Hallituksen päätös 12.3.2008: Tukipalveluiden rakenteellisen kehittämisen hankkeen (TUKE-hanke) loppuraportin hyväksyminen, liite

4.      Rehtorin päätökset 26.3.2008 ja 1.4.2008: Tukipalvelujen kehittämishankkeen ohjausryhmän täydentäminen, liite

5.      Rehtorin päätös 2.4.2008: Oulun yliopiston etiikka-työryhmän asettaminen, liite

6.      Hallituksen päätös 12.3.2008: Oulun yliopiston laatujärjestelmän eli toiminnan kehittämisen mallin hyväksyminen, liite

7.      Ylioppilaskunta on nimennyt tiedekuntaneuvoston  puuttuneiksi opiskelijajäseniksi Onni Komulaisen ja Henri Wiikin varamiehinään Eija Moilanen ja Tero Ronkainen

 

Päätösesitys

 

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

3

Yliopisto-opettajan virka, prosessimetallurgia, täyttäminen

 

Virka oli haettavana sisäisellä hakukuulutuksella 31.3.2008 mennessä.

 

Hakija: TkL Eetu-Pekka Heikkinen

 

Yliopiston hallituksen 3.10.2007 hyväksymän opetus- ja tutkimushenkilöstön virkarakenteen mukaisesti yliopiston yksiköissä tulee olemaan sellaisia opetuspainotteisia tehtäviä, joissa ei voida edellyttää tohtorin tutkintoa. Näissä tapauksissa nimike on yliopisto-opettaja. Tällöin edellytetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Yliopisto-opettajan viran pysyvä täyttö edellyttää myös hyvää opetustaitoa, laajaa perehtymistä ja syvällistä alan osaamista.

 

Prosessimetallurgian yliopisto-opettajan virka perustettiin muuttamalla yliassistentin virka, johon oli viisivuotiskaudeksi nimitetty TkL Eetu-Pekka Heikkinen. Hänen opetustaitonsa on todettu yliassistentin virkaa täytettäessä.

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston osastoneuvosto on 14.4.2008 päättänyt esittää, että TkL Eetu-Pekka Heikkinen nimitetään yliopisto-opettajan virkaan, prosessimetallurgia 1.6.2008 lukien. Liitteenä professori Jouko Härkin lausunto.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto nimittää TkL Eetu-Pekka Heikkisen yliopisto-opettajan virkaan, prosessimetallurgia 1.6.2008 lukien.

 

Palkkaus päätetään normaalina työnantajapäätöksenä VPJ:n mukaisesti.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

Kauko Leiviskä                                                                      Jorma Korhonen

Dekaani                                                                                   Hallintopäällikkö