11.5.2010

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A16-17/10 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 17.5.2010

 

A

16/10

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

 

 

 

A

17/10

2

Tiedekunnan osastojen johtoryhmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 16/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 5 maanantaina 17.5.2010 klo 13.00  - 15.30

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn.yo             

 

 

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 – 42 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 11.5.2010.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa on puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä oltava läsnä vähintään kolme.

 

Päätös

Todettiin päätösvaltaiseksi.  

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 17/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 5 maanantaina 17.5.2010 klo 13.00  - 15.30

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn.yo

 

 

2

Tiedekunnan osastojen johtoryhmät

 

Tiedekuntaneuvosto päätti tammikuun kokouksessaan osastojen organisoitumisen osalta, että osastoilla on monijäseninen toimielin, josta voidaan käyttää nimeä osaston johtoryhmä. Toiminnan kannalta tavoitteena on mahdollisimman pieni johtoryhmä, mutta siinä tulisi olla professorien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustus. Osastonjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

 

Dekaani on vahvistanut osastojen johtoryhmät seuraavasti.

 

Konetekniikan osaston johtoryhmä:

Juhani Niskanen, professori, osastonjohtaja, puheenjohtaja
Kauko Lappalainen, professori, osaston varajohtaja, varapuheenjohtaja
Sulo Lahdelma, professori, TETR:n puheenjohtaja
Reijo Saari, lehtori, OKTR:n puheenjohtaja
Pentti Karjalainen, professori
Hannu Koivurova, yliassistentti
Annemari Kaaranka, tekn. yo, konekillan puheenjohtaja

Arja Korhonen, osastosihteeri, johtoryhmän sihteeri (ei johtoryhmän varsinainen jäsen)

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston johtoryhmä:

Jukka Hiltunen, osastonjohtaja, puheenjohtaja
Riitta Keiski, osaston varajohtaja, varapuheenjohtaja
Björn Klöve, professori
Jouko Niinimäki, professori
Juha Ahola, yliopistonlehtori
Ritva Isomäki, projektipäällikkö
Antti Heikkinen, tekn. yo, ympäristörakentajakillan edustaja
Jussi Saukko, tekn. yo, prosessikillan edustaja

                               

Sähkö- ja tietotekniikan osaston johtoryhmä:

Juha Röning, professori, osastonjohtaja, puheenjohtaja

Timo Rahkonen, professori

Heli Jantunen, professori

Juha Kostamovaara, professori

Matti Latva-aho, professori

Risto Myllylä, professori

Matti Pietikäinen, professori

 

Ari Pouttu, johtaja

Keijo Ruotsalainen, professori

Valtteri Takala, tohtorikoulutettava, varahenkilö Henna Tiensuu, tutkija

Timo Kokkonen, yliassistentti, varahenkilö Merja Teirikangas, assistentti

Matti Särkelä, tekn.yo, SIK, varahenkilö Marika Hasa, tekn. yo

Pasi Keski-Korsu, tekn. yo, OTiT, varahenkilö Topi Pohjosaho, tekn. yo

Sirpa Nelo, kehityspäällikkö, johtoryhmän sihteeri (ei johtoryhmän varsinainen jäsen)

 

Tuotantotalouden osaston johtoryhmä:

Pekka Kess, professori, osastonjohtaja, puheenjohtaja
Seppo Väyrynen, professori, osaston varajohtaja
Harri Haapasalo, professori
Jaakko Kujala, professori
Mirja Väänänen, suunnittelija
Henna Paananen, tutkija
Annika Himola, Optiem killan puheenjohtaja
Aino-Kaisa Manninen, Optiem killan opintovastaava

Marita Lumijärvi, osastosihteeri, johtoryhmän sihteeri (ei johtoryhmän varsinainen jäsen)

Arkkitehtuurin osastolla aiempi osastoneuvosto jatkaa kevätlukukauden ajan.

 

 

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi osastojen johtoryhmät.

 

Päätös

 Merkittiin tiedoksi.

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA B 11-15 TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUKSESSA 17.5.2010

 

 

B11/10            1                       Väitöskirjan arvostelu/ Candidate of Science Alexander Bykov

B12/10            2                       Väitöskirjan arvostelu/DI Lari Kela

B13/10            3                       Väitöskirjan arvostelu/DI Juho Kannala

B14/10            4                       Väitöskirjan arvostelu/DI Mikko Loikkanen

B15/10            5                       Opetussuunnitelma/Master´s Degree Programme in Wireless Communication Engineering                                       (WCE)

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA B 11/10

                                                                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 5 maanantaina 17.5.2010 klo 13.00  -  15.30

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

Varajäsen

 

Kauko Lappalainen, professori

Outi Toivonen, tekn. yo

 

Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo.

___________________________________________________________________________________________

 

1

Väitöskirjan arvostelu/Candidate of Science Alexander Bykov

 

Alexander Bykov on puolustanut väitöskirjaansaExperimental investigation and numerical simulation of laser light propagation in strongly scattering media with structural and dynamic inhomogeneities” 30.4.2010. Vastaväittäjinä toimivat professori Janis Spigulis (University of Latvia) ja tohtori Igor Meglinski (University of Otago, Uusi-Seelanti). Kustoksena oli professori Risto Myllylä.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta seuraavan ohjeen.

”Tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan vastaväittäjän/vastaväittäjien lausunnon perusteella. Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Viimeksi mainittu arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta ja vain pienelle osalle kaikista tiedekunnan hyväksymistä väitöskirjoista. Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että väitöskirjan havainnot ja johtopäätökset tai siinä konstruoidut järjestelmät ovat olennaisesti uusia tai selvästi muuttavat aikaisempia käsityksiä tai käytäntöjä. Jos väittelijä on suorittanut työnsä ryhmän jäsenenä, vaaditaan erityisen selvä näyttö väittelijän omasta panoksesta. Mikäli lausunnon antaja ehdottaa väitöskirjatyölle arvosanaa kiittäen hyväksytty, tulee hänen liittää lausuntoonsa lyhyt yhteenveto niistä ansioista, joiden perusteella hän pitää väitöskirjaa kiitettävänä”.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Jantunen ja Lappalainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA B 12/10

                                                                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 5 maanantaina 17.5.2010 klo 13.00  -  15.30

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

Varajäsen

 

Kauko Lappalainen, professori

Outi Toivonen, tekn. yo

 

Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo.

___________________________________________________________________________________________

 

2

Väitöskirjan arvostelu/DI Lari Kela

 

DI Lari Kela on puolustanut väitöskirjaansaAttenuating amplitude of pulsating pressure in a low-pressure hydraulic system by an adaptive Helmholtz resonator” 7.5.2010. Vastaväittäjinä toimivat professori Arto Lehtovaara (Tampereen teknillinen yliopisto) ja professori Aki Mikkola (Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Kustoksena oli professori Jouko Karhunen.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa B 11 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Jantunen ja Lappalainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA B 13/10

                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 5 maanantaina 17.5.2010 klo 13.00  -  15.30

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

Varajäsen

 

Kauko Lappalainen, professori

Outi Toivonen, tekn. yo

 

Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo.

___________________________________________________________________________________________

 

3

Väitöskirjan arvostelu/DI Juho Kannala

 

DI Juho Kannala on puolustanut väitöskirjaansa ”Models and methods for geometric computer vision” 7.5.2010. Vastaväittäjinä toimivat professori Ville Kyrki (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja professori Kalle Åström (Lundin yliopisto, Ruotsi). Kustoksena oli professori Janne Heikkilä.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa B 11 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”kiittäen hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Jantunen ja Lappalainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA B 14/10

                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 5 maanantaina 17.5.2010 klo 13.00  -  15.30

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

Varajäsen

 

Kauko Lappalainen, professori

Outi Toivonen, tekn. yo

 

Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo.

___________________________________________________________________________________________

 

4

Väitöskirjan arvostelu/DI Mikko Loikkanen

 

DI Mikko Loikkanen on puolustanut väitöskirjaansa ”Design and compensation of high performance class AB amplifiers” 12.5.2010. Vastaväittäjinä toimivat professori Igor Filanovsky (University of Alberta) ja professori  Ari Paasio (Turun yliopisto). Kustoksena oli professori Juha Kostamovaara.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta jaetaan pöydälle.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa B 11 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Jantunen ja Lappalainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA B 15/10

                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 5 maanantaina 17.5.2010 klo 13.00  -  15.30

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

Varajäsen

 

Kauko Lappalainen, professori

Outi Toivonen, tekn. yo

 

Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo.

___________________________________________________________________________________________

 

5

Opetussuunnitelma/Master´s Degree Programme in Wireless Communication Engineering (WCE)

 

Tiedekuntaan on yliopiston hallituksen päätöksellä perustettu otsikossa mainittu maisteriohjelma.

Sen mukainen opetus aloitetaan tulevana syksynä.

Sähkö- ja tietotekniikan osasto on kevään aikana valmistellut ohjelman opetussuunnitemaa.

Osaston esitys opetussuunnitelmaksi on liitteenä. Opetussuunnitelman mukainen opetus on pääsääntöisesti pakollista. Täydentävä moduuli sisältää jonkin verran valinnaisuutta. Järjestely johtuu osittain käytännön opetustarjonnasta ja osittain siitä, että tällä menettelyllä voidaan vähentää opintoneuvonnan tarvetta.

Teknillisen tiedekunnan tutkintosäännön 5§:n mukaan opetussuunnitelma on opetuksen ja opintojen suunnittelun väline. Sen avulla opetuksesta pyritään muodostamaan hallittu ja ehjä kokonaisuus, poistamaan päällekkäisyyksiä sekä osoittamaan eri opintojen välisiä yhteyksiä. Opetussuunnitelmaa kehitetään jatkuvan arvioinnin avulla ottaen huomioon myös valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille.

Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmien rakenteet ja yleiset osat mukaan lukien opintojaksojen nimet ja laajuudet.

Kv-ohjelmien osalta noudatetaan samoja yleismääräyksiä.

 

Päätösesitys    

Hyväksytään maisteriohjelman opetussuunnitelma liitteen mukaisessa muodossa.

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA C 4/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 5 maanantaina  17.5.2010 klo 13.00  - 15.30

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Aino-Kaisa Manninen, tekn.yo

 

 

1

Ilmoitusasiat

 

9.  Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista. 22.4.2010, liite

10.  Sektoritutkimuslaitosten tutkimustoiminnan kartoittamisen eteneminen Oulun yliopistolla

11.  Rehtorin päätös IT-palvelujen organisoinnista, liite

12.  Rehtorin päätös Projektipalvelun organisoinnista, liite

13.  Rehtorin päätös kulttuuritoimikunnan asettamisesta, liite

14.  Tiedekunnan opintoasiainpäällikön tehtävä avoimeksi, liite

15.  Tiedekunnan taloussuunnittelija

16.  Tiedekuntaneuvoston syksyn kokoukset: 16.8., 27.9., 1.11., 29.11. ja 20.12.

 

 

Päätösesitys

      

Merkitään tiedoksi.   

Päätös

                                                                                           

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi sovittiin, että avoimeksi tulevat tehtävät tuodaan tiedoksi tiedekuntaneuvostolle, kun valintaprosessit käynnistetään.

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö