10.8.2010

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A18-19/10 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 16.8.2010

 

A

18/10

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

 

 

 

A

19/10

2

Valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 18/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 6 maanantaina 16.8.2010 klo 13.00  - 15.05

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori

 

 

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 – 42 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 10.8.2010.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa on puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä oltava läsnä vähintään kolme.

 

Päätös

 Todettiin päätösvaltaiseksi.  

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 19/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 6 maanantaina 16.8.2010 klo 13.00  - 15.05

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori

 

 

2

Dekaanin katsaus tiedekunnan tilanteeseen

 

Dekaani esitteli koulutuksen ja tutkimuksen etenemisen tiedekunnassa kevään aikana.

 

Yliopiston johtosäännön 42 §:n mukaisesti, tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. 

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto keskustelee asiasta.

 

Päätös

Esityksen mukainen.  

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              ESITYSLISTA A 20/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 6 maanantaina 16.8.2010 klo 13.00  - 15.05

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori

 

 

3

Valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteet 2011                                                                              

 

Tiedekunnan sisäiset valtionrahoituksen kohdennuksen periaatteet vuodelle 2011 on oltava tiedossa kohdennettaessa valtionrahoitusta budjetoinnin pohjatiedoksi syksyllä 2010.

 

Toiminnanohjausprosessin aikataulu syksyllä 2010:

Yliopiston budjettiriihi viikolla 33

Yliopiston sisäiset tts-ohjeet 2011-2013 20.8.

Yliopistojen tts-vastuuhenkilöiden ja OPM:n neuvottelupäivät 23.-24.8.

Valtion talousarvioesitys 2011 15.9.

Valtionrahoituksen kohdentamisperiaatteet 2011-12 09/2010

Tiedekunnan tts:n käsittely tiedekuntaneuvostossa 27.9.

Tulosyksiköiden esitykset hallintopalveluihin 8.10.

Rehtorin palaute tulosyksiköille viikolla 42

Tiedekuntien tavoite- ja tulosneuvottelut viikolla 43

Yliopiston tts2011-2013 ja ta2011 valmistelu 15.11.-3.12.

Yliopiston tts2011-2013 ja ta2011 hallituksessa viikolla 50

Puolivuotisraportointia koskevat ohjeet yksiköille 20.12.

 

Dekaanin esitys valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteista jaetaan tiedekuntaneuvoston kokouksessa.

 

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto käy keskustelun valtionrahoituksen kohdentamisen periaatteista.

 

Päätös

Esityksen mukainen.  

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA C 5/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                           

Kokous n:o 6 maanantaina  16.8.2010 klo 13.00  - 15.05

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori

 

 

1

Ilmoitusasiat

 

1.  Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista 20.5. 2010, 24.6.2010 ja 30.7.2010, liite

2.  Hallituksen päätös Tutkintorakenteiden muutokset, liite

3.  Hallituksen päätös Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö, liite

4.  Rehtorin päätös Tutkimusinfrastruktuurirahoituksen jako vuodelle 2010, liite

5.  Rehtorin päätös Avoimen yliopiston ohjausryhmä, liite

6.  Rehtorin päätös Oulun eteläisen instituutin ohjausryhmän asettaminen, liite

7.  Rehtorin päätös Projektipalvelun henkilöstö, liite

8.  Koulutusneuvoston päätös Oulun yliopiston strategiarahan myöntäminen kv-maisteriohjelmille, liite

9.  Koulutusrehtorin päätös Oulun yliopiston strategiarahan myöntäminen uusille kandidaatti- ja maisterikoulutuksille, liite

10.  Koulutusrehtorin päätös Oulun yliopiston strategiahankkeita edistävien harjoittelijoiden palkkakustannusten kohdentaminen, liite

11.  Dekaanin päätös Arkkitehtuurin osaston johtoryhmä , liite

12.  Strateginen kumppanuussopimus VTT:n kanssa, liite

13.  Tehtävien täyttö teknillisessä tiedekunnassa, liite

 

 

Päätösesitys

      

Merkitään tiedoksi.   

Päätös

 

Merkittiin tiedoksi.

                                                                                           

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA B 16-20 TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUKSESSA 16.8.2010

 

 

B16/10  1              Väitöskirjan arvostelu/DI Sami Ronkainen

B17/10  2              Väitöskirjan arvostelu/TkL Janne Puikko

B18/10  3              Väitöskirjan arvostelu/DI Jari Ylioinas

B19/10  4              Väitöskirjan arvostelu/FL eMBA Pekka Tervonen

B20/10  5              Väitöskirjan arvostelu/DI Kari Sahlman

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA     B 16/10

                                                                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 6 maanantaina 16.8.2010 klo 13.00  - 15.05

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

1

Väitöskirjan arvostelu/DI Sami Ronkainen

 

DI Sami Ronkainen on puolustanut väitöskirjaansa ”Designing for ultra-mobile interaction. Experiences and a method” 28.5.2010. Vastaväittäjinä toimivat professori Stephen Brewster (Glasgown yliopisto) ja professori Roope Raisamo (Tampereen yliopisto). Kustoksena oli professori Olli Silvén.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta seuraavan ohjeen.

”Tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan vastaväittäjän/vastaväittäjien lausunnon perusteella. Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Viimeksi mainittu arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta ja vain pienelle osalle kaikista tiedekunnan hyväksymistä väitöskirjoista. Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että väitöskirjan havainnot ja johtopäätökset tai siinä konstruoidut järjestelmät ovat olennaisesti uusia tai selvästi muuttavat aikaisempia käsityksiä tai käytäntöjä. Jos väittelijä on suorittanut työnsä ryhmän jäsenenä, vaaditaan erityisen selvä näyttö väittelijän omasta panoksesta. Mikäli lausunnon antaja ehdottaa väitöskirjatyölle arvosanaa kiittäen hyväksytty, tulee hänen liittää lausuntoonsa lyhyt yhteenveto niistä ansioista, joiden perusteella hän pitää väitöskirjaa kiitettävänä”.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Lappalainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA     B 17/10

                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 6 maanantaina 16.8.2010 klo 13.00  - 15.05

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

2

Väitöskirjan arvostelu/TkL Janne Puikko

 

TkL Janne Puikko on puolustanut väitöskirjaansa ”An exact management method for demand driven, industrial operations” 1.6.2010. Vastaväittäjänä toimi professori Olli-Pekka Hilmola (Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Kustoksena oli professori Harri Haapasalo.

Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 16 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjän lausunnon perusteella.

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Lappalainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 18/10

                                                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 6 maanantaina 16.8.2010 klo 13.00  - 15.05

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

3

Väitöskirjan arvostelu/DI Jari Ylioinas

 

DI Jari Ylioinas on puolustanut väitöskirjaansa ”Iterative detection, decoding, and channel estimation in MIMO-OFDM” 10.6.2010. Vastaväittäjinä toimivat apulaisprofessori Mark Reed (Australian National University) ja dosentti Stefan Werner (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu). Kustoksena oli professori Markku Juntti.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 16 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Lappalainen.

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 19/10

                                                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 6 maanantaina 16.8.2010 klo 13.00  - 15.05

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

4

Väitöskirjan arvostelu/FL eMBA Pekka Tervonen

 

FL Pekka Tervonen on puolustanut väitöskirjaansa ”Integrated ESSQ management as a part of excellent operational and business management - a framework, integration and maturity” 30.6.2010. Vastaväittäjinä toimivat professori Tauno Kekäle (Vaasan yliopisto/Universidad Pablo de Olavide, Espanja) ja tekniikan tohtori Henry Sivusuo (Suomen ilmavoimat). Kustoksena oli professori Harri Haapasalo.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 16 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Lappalainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 20/10

                                                                                                Eero Wallin, puh. (553)2003

                                                                                                sähköposti Eero.Wallin(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 6 maanantaina 16.8.2010 klo 13.00  - 15.05

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

Varajäsen

Kauko Lappalainen, professori

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

5

Väitöskirjan arvostelu/DI Kari Sahlman

 

DI Kari Sahlman on puolustanut väitöskirjaansa ”Elements of strategic technology management” 12.8.2010. Vastaväittäjinä toimivat professori Saku Mäkinen (Tampereen teknillinen yliopisto) ja teknologiajohtaja Markku Karlsson (UPM-Kymmene). Kustoksena oli professori Harri Haapasalo.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta jaetaan pöydälle.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 16 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

Päätös

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Lappalainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Eero Wallin

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö