21.9.2010

 

YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 21 – A25 /10 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 27.9.2010

 

A

21/10

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

 

 

 

A

22/10

2

Tutkimuksen toimenpideohjelma

 

 

 

 

A

23/10

3

Koulutuksen toimenpideohjelma

 

 

 

 

A

24/10

4

Teknillisen tiedekunnan toiminnan ja talouden suunnittelu

2011-2013

 

 

 

 

A

25/10

5

Teknillisen tiedekunnan henkilöstösuunnitelma 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 21/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 7 maanantaina 27.9.2010 klo 13.00  - 15.40

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori                               

 

 

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 – 42 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 21.9.2010.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa on puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä oltava läsnä vähintään kolme.

 

Päätös

 Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                       Hallintopäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 22/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 7 maanantaina 27.9.2010 klo 13.00  - 15.40

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori               

 

 

2

Tutkimuksen toimenpideohjelma

 

Yliopiston johtosäännön mukaan tutkimustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan tutkimuksen toimenpideohjelma, joka toteuttaa yliopiston strategiaa.

Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt tiedekunnan tutkimuksen toimenpideohjelman kokouksessaan 22.2.2010.

Tutkimustoimikunnan valmistelema raportti tutkimuksen toimenpideohjelman etenemisestä esitellään tiedekuntaneuvostolle, liite.

 

Päätösesitys        

1) Tiedekuntaneuvosto käy keskustelun tutkimuksen toimenpideohjelman etenemisestä.

2) Todetaan tutkimuksen toimenpideohjelman edenneen yliopiston strategian mukaisesti.

3) Hyväksytään raportti tutkimuksen toimenpideohjelman etenemisestä liitteen mukaisesti.

                            

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 23/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 7 maanantaina 27.9.2010 klo 13.00  - 15.40

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori               

 

 

3

Koulutuksen toimenpideohjelma

 

Yliopiston johtosäännön mukaan koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma, joka toteuttaa yliopiston strategiaa.

Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelman kokouksessaan 22.2.2010.

Koulutustoimikunnan valmistelema raportti koulutuksen toimenpideohjelman etenemisestä esitellään tiedekuntaneuvostolle, liite.

 

Päätösesitys        

1) Tiedekuntaneuvosto käy keskustelun koulutuksen toimenpideohjelman etenemisestä.

2) Todetaan koulutuksen toimenpideohjelman edenneen yliopiston strategian mukaisesti.

3) Hyväksytään raportti koulutuksen toimenpideohjelman etenemisestä liitteen mukaisesti.

                            

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 24/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 7 maanantaina 27.9.2010 klo 13.00  - 15.40

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen    Kauko Lappalainen, professori                                Timo Kokkonen, yliassistentti

 

 

4

Teknillisen tiedekunnan toiminnan ja talouden suunnittelu 2011-2013

 

Yliopiston johtosäännön mukaan dekaani vastaa tiedekunnan taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta rehtorille sekä vastaa tiedekunnan resursseista. Lisäksi dekaani hyväksyy tiedekunnan ja sen eri yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat.

 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tiedekunnan toimenpideohjelman, joka toteuttaa yliopiston strategiaa. Lisäksi tiedekuntaneuvosto hyväksyy toimenpideohjelmasta johdetun henkilöstösuunnitelman sekä hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman yleiset perusteet. Rahoituksen kohdentamisen yksityiskohdat ovat taloussäännön mukaan dekaanin vastuulla ja dekaani tekee niitä koskevat päätökset.

 

Yliopiston ohjeen mukaisesti tulosyksiköiden tulee toimittaa 8.10.2010 mennessä yliopiston hallintopalveluihin ehdotukset tulosyksikön budjetiksi vuodelle 2011 ja vuosia 2012-2013 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

 

Teknillisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa, joka sisältää myös henkilöstösuunnitelman ja budjetin, on valmisteltu osastoilla ja tiedekunnan hallinnossa sekä käsitelty osastonjohtajatoimikunnassa 20.9.2010, liite.

 

Päätösesitys

Tiedekuntaneuvosto käy keskustelun tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja hyväksyy sen yleiset perusteet sekä antaa evästystä dekaanille rehtorin kanssa käytäviä tiedekunnan tulosneuvotteluja varten.

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 25/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 7 maanantaina  27.9.2010 klo 13.00  - 15.40

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori                                Timo Kokkonen, yliassistentti

 

 

5

Tiedekunnan henkilöstösuunnitelma 2011-2012

 

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä toimenpideohjelmasta johdettu henkilöstösuunnitelma, joka professuurien osalta esitetään yliopiston rehtorin vahvistettavaksi, liite.

 

Päätösesitys

 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy toimenpideohjelmasta johdetun henkilöstösuunnitelman.

                

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA B 21-24 TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUKSESSA 27.9.2010

 

 

B21/10  1              Väitöskirjan arvostelu/DI Ari Isokangas

B22/10  2              Väitöskirjan arvostelu/B.Sc. Zhonghong Ou

B23/10  3              Väitöskirjan arvostelu/DI Ari Putkonen

B24/10  4              Vuoden 2011 opiskelijavalinta

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 21/10

                                                                Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 7 maanantaina 27.9.2010 klo 13.00  -  15.40

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

 

Varajäsen:

Kauko Lappalainen, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Outi Toivonen, tekn. yo

 

___________________________________________________________________________________________

 

1

Väitöskirjan arvostelu/DI Ari Isokangas

 

DI Ari Isokangas on puolustanut väitöskirjaansa ”Analysis and management of wood room” 20.8.2010. Vastaväittäjänä toimi tekniikan tohtori Kari Ala-Kaila (Oy Metsä-Botnia Ab). Kustoksena oli professori Kauko Leiviskä.

Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta seuraavan ohjeen.

”Tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan vastaväittäjän/vastaväittäjien lausunnon perusteella. Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Viimeksi mainittu arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta ja vain pienelle osalle kaikista tiedekunnan hyväksymistä väitöskirjoista. Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että väitöskirjan havainnot ja johtopäätökset tai siinä konstruoidut järjestelmät ovat olennaisesti uusia tai selvästi muuttavat aikaisempia käsityksiä tai käytäntöjä. Jos väittelijä on suorittanut työnsä ryhmän jäsenenä, vaaditaan erityisen selvä näyttö väittelijän omasta panoksesta. Mikäli lausunnon antaja ehdottaa väitöskirjatyölle arvosanaa kiittäen hyväksytty, tulee hänen liittää lausuntoonsa lyhyt yhteenveto niistä ansioista, joiden perusteella hän pitää väitöskirjaa kiitettävänä”.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

 

Päätös

Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Hentilä, Jantunen ja Lappalainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Sirpa Nelo

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 22/10

                                                                Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 7 maanantaina 27.9.2010 klo 13.00  -  15.40

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

 

Varajäsen:

Kauko Lappalainen, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Outi Toivonen, tekn. yo

 

___________________________________________________________________________________________

 

2

Väitöskirjan arvostelu/ B.Sc. Zhonghong Ou

 

B.Sc. Zhonghong Ou on puolustanut väitöskirjaansa ” Structured peer-to-peer networks: Hierarchical architecture and performance evaluation” 26.8.2010. Vastaväittäjänä toimivat professori Henning Schulzrinne (Columbia University, New York City, USA) ja apulaisprofessori Christer Åhlund (Luleå University of Technology, Ruotsi). Kustoksena oli dosentti Mika Ylianttila.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 21 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

 

Päätös                Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Hentilä, Jantunen ja Lappalainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Sirpa Nelo

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 23/10

                                                                Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 7 maanantaina 27.9.2010 klo 13.00 - 15.40

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

 

Varajäsen:

Kauko Lappalainen, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Outi Toivonen, tekn. yo

 

___________________________________________________________________________________________

 

3

Väitöskirjan arvostelu/ Diplomi-insinööri Ari Putkonen

 

Diplomi-insinööri Ari Putkonen on puolustanut väitöskirjaansa ” Macroergonomic approach applied to work system modelling in product development contexts” 18.9.2010. Vastaväittäjänä toimivat professori Jorma Saari (Työterveyslaitos) ja tutkimusjohtaja, dosentti Hannakaisa Isomäki (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena oli professori Seppo Väyrynen.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 21 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

 

Päätös                Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Hentilä, Jantunen ja Lappalainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Sirpa Nelo

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 24/10

                                                                Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 7 maanantaina 27.9.2010 klo 13.00  -  15.40

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

 

Varajäsen:

Kauko Lappalainen, professori

Timo Kokkonen, yliassistentti

Outi Toivonen, tekn. yo

 

___________________________________________________________________________________________

 

4

Vuoden 2011 opiskelijavalinta

 

1. Valintaperusteet

 

Vuoden 2011 valinta toteutetaan Internet-pohjaisella yliopistojen yhteishaulla (YSHJ) Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kautta.

Yhteisvalinnan perusajatuksena on pitkälle menevä yhteneväisyys valintaperusteissa. Mikäli tämä ei toteudu, yhteisvalinta ei enää palvele tarkoitustaan ja valintaperusteet menevät hakijan kannalta entistä vaikeaselkoisemmiksi.

Yhteisvalintatoimikunta käsitteli vuoden 2011 valintaperusteita kokouksessaan 6.5.2010 ja päätti diplomi-insinöörikoulutuksen todistusvalinnan valintaperusteista seuraavaa: Todistusvalinnalla voidaan hyväksyä korkeintaan 50 % ja vähintään 10 % hakukohteen kiintiöstä. Muuten valintaperusteet pysyvät ennallaan.

Vuosittain vaihtuvat tiedot on otettu huomioon liitteenä olevissa valinnan ennakkotiedoissa sillä tarkkuudella kuin se on tällä hetkellä mahdollista.

Valintaperusteasiaa käsiteltiin 20.9. pidetyssä osastonjohtajatoimikunnassa.

Diplomi-insinöörikoulutuksen todistusvalinnan valintaperusteet esitetään pidettäväksi nykyisellään: Todistusvalinnalla voidaan hyväksyä korkeintaan 40 % ja vähintään 10 % hakukohteen kiintiöstä, liite.

OyOJ:n 2 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijavalintaperusteista.

 

2. Aloituspaikat

 

Yliopistojen aloituspaikkojen määrä on nykyisin pitkälle yliopistojen omassa harkinnassa. Yliopistoille on asetettu tutkintotavoitteet. Kauden 2010–2012 perustutkintotavoitteeksi on sovittu 410 tutkintoa.

Vuoden 2010 aloituspaikkamääräksi oli vahvistettu 500.

Aloituspaikkamääräasiaa käsiteltiin 20.9. pidetyssä osastonjohtajatoimikunnassa. 

Koulutusohjelmakohtaiset aloituspaikkamäärät esitetään pidettäväksi samoina kuin vuonna 2010:

 

 

Arkkitehtuurin ko.

35

Konetekniikan ko.

105

Prosessitekniikan ko.

80

Ympäristötekniikan ko.

45

Sähkötekniikan ko.

100

Tietotekniikan ko.

100

Informaatioverkostojen ko.

0; ei sisäänottoa v. 2011

Tuotantotalouden ko.

35

 

 

OyOJ:n 2 §:n mukaan hallitus päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden määrästä.

 

Päätösesitys         

1         Hyväksytään valintaperusteet liitteen mukaisesti. Todetaan, että valintaperusteet julkaistaan yhteisvalinnan osalta kaikissa yksityiskohdissaan Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan vuoden 2011 valintaoppaassa.

2         Esitetään yliopiston hallitukselle, että tiedekunnan aloituspaikkamäärä vahvistettaisiin seuraavasti:

 

Arkkitehtuurin ko.

35

Konetekniikan ko.

105

Prosessitekniikan ko.

80

Ympäristötekniikan ko.

45

Sähkötekniikan ko.

100

Tietotekniikan ko.

100

Informaatioverkostojen ko.

0; ei sisäänottoa v. 2011

Tuotantotalouden ko.

35

 

Päätös   

                Esityksen mukainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Sirpa Nelo

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA C 6/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 7 maanantaina  27.9.2010 klo 13.00  - 15.40

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori                                Timo Kokkonen, yliassistentti

 

 

1

Ilmoitusasiat

 

1.  Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista 2.9.2010, liite

2.  Tutkimusneuvoston esitys rekrytointirahoituksesta tiedekunnille ja painoalaorganisaatioille,  liite

3.  Yliopiston Apteekin rahastosta myönnetyt apurahat, liite

4.  Talouspalvelujen tiedote kokonaistyöaikaan siirtyvän opetus- ja tutkimushenkilökunnan työaikakirjauksista 1.8.2010 alkaen, liite

5.  Projektipalvelut käynnistämässä toimintaansa, liite

6.  Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurin haku – FIRI 2010, liite

7.  Turvallisuustiedote henkilötietojen viemisestä web-sivuille, liite

8.  Tehtävien täyttö teknillisessä tiedekunnassa, liite

 

 

Päätösesitys

      

Merkitään tiedoksi.   

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

                                                                                           

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö