YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 26 – A27 /10 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 1.11.2010

 

A

26/10

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

 

 

 

A

27/10

2

Palaute tulosneuvotteluista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 26/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 8 maanantaina 1.11.2010 klo 13.00  - 14.15

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Risto Myllylä, professori, Joonas Toukkari, tekn.yo

 

 

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 – 42 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 26.10.2010.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa on puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä oltava läsnä vähintään kolme.

 

Päätös

 Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA A 27/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                          

Kokous n:o 8 maanantaina 1.11.2010 klo 13.00  - 14.15

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Rainer Mahlamäki, professori, Risto Myllylä, professori,

Joonas Toukkari, tekn.yo

 

 

2

Palaute tulosneuvotteluista

 

Teknillisen tiedekunnan tulosneuvottelut käytiin rehtorin kanssa 26.10.2010. Dekaani käy läpi tiedekunnan saamaa palautetta.

 

Päätösesitys        

 

Keskustellaan saadusta palautteesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös

 

Esityksen mukainen

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö

 

 

 

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA B 25-27 TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUKSESSA 1.11.2010

 

 

B25/10                  1 Kansainvälisen vihreän kemian ja biotuotannon ylempään korkeakoulututkintoon (FM/DI) johtava opintokokonaisuus

B26/10                  2 Väitöskirjan arvostelu/DI Mirja Väänänen

B27/10                  3 Väitöskirjan arvostelu/DI Esa Korhonen

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 25/10

                                                                Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 8 maanantaina 1.11.2010 klo 13.00  -  14.15

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

Varajäsen:

Varajäsen:

Kauko Lappalainen, professori

Joonas Toukkari, tekn. yo

Rainer Mahlamäki, professori

 

Risto Myllylä, professori

 

___________________________________________________________________________________________

 

1

Kansainvälisen vihreän kemian ja biotuotannon ylempään korkeakoulututkintoon (FM/DI) johtava opintokokonaisuus

 

Kansainvälinen vihreän kemian ja biotuotannon DI-/maisterikoulu on Oulun yliopistossa käynnistyvä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ylempään korkeakoulututkintoon johtava opintokokonaisuus. Sitä koordinoi oma johtoryhmä, jossa on edustus kultakin osallistuvalta laitokselta / osastolta. 

 

Oulun yliopiston luonnontieteellisestä tiedekunnasta hankkeeseen osallistuvat biologian ja kemian laitokset ja teknillisestä tiedekunnasta prosessi- ja ympäristötekniikan osasto sekä tuotantotalouden osasto.

 

Kansainvälisessä vihreän kemian ja biotuotannon DI-/maisterikoulussa voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti filosofian maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinto suuntautumisvalinnasta riippuen. Projektista on tehty ESR-rahoituspäätös kesäkuussa 2010 ja koulutus on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2011.

 

DI-/maisterikoulun toimesta tiedekunnalle on toimitettu seuraavat tiedot:

·         ESR-rahoituspäätös: Kansainvälinen vihreän kemian ja biotuotannon koulutusohjelma

·         Alustava esitys opiskelijavalinnasta

·         Alustava esitys opetussuunnitelmaksi

 

Esityksistä ei tarkkaan ilmene, mikä olisi DI-/maisterikoulussa suoritettavan tutkinnon rakenne teknillisessä tiedekunnassa, myös opiskelijavalinnan valintaperusteet vaativat tarkentamista.

 

Päätösesitys         

1) Tiedekuntaneuvosto käy yleisen keskustelun hankkeesta.

2) Mikäli tiedekuntaneuvosto suhtautuu myönteisesti hankkeeseen, valtuutetaan dekaani hyväksymään valintaperusteet ja opetussuunnitelma hankkeen nopeasta aikataulusta johtuen.

 

Päätös   

                Esityksen mukainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Sirpa Nelo

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 26/10

                                                                Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 8 maanantaina 1.11.2010 klo 13.00  -  14.15

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

Varajäsen:

Varajäsen:

Kauko Lappalainen, professori

Joonas Toukkari, tekn. yo

Rainer Mahlamäki, professori

 

Risto Myllylä, professori

 

___________________________________________________________________________________________

 

2

Väitöskirjan arvostelu/DI Mirja Väänänen

 

DI Mirja Väänänen on puolustanut väitöskirjaansa ”Communication in high technology product development projects. Project personnel’s viewpoint for improvement” 16.10.2010. Vastaväittäjinä toimivat dosentti Kaj Koskinen (Tampereen teknillinen yliopisto) ja TkT Matti Verkasalo (Polar Electro Oy). Kustoksena oli professori Pekka Kess.

Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta seuraavan ohjeen.

”Tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan vastaväittäjän/vastaväittäjien lausunnon perusteella. Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Viimeksi mainittu arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta ja vain pienelle osalle kaikista tiedekunnan hyväksymistä väitöskirjoista. Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että väitöskirjan havainnot ja johtopäätökset tai siinä konstruoidut järjestelmät ovat olennaisesti uusia tai selvästi muuttavat aikaisempia käsityksiä tai käytäntöjä. Jos väittelijä on suorittanut työnsä ryhmän jäsenenä, vaaditaan erityisen selvä näyttö väittelijän omasta panoksesta. Mikäli lausunnon antaja ehdottaa väitöskirjatyölle arvosanaa kiittäen hyväksytty, tulee hänen liittää lausuntoonsa lyhyt yhteenveto niistä ansioista, joiden perusteella hän pitää väitöskirjaa kiitettävänä”.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

 

Päätös                Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Niskanen, Lappalainen, Mahlamäki ja Myllylä.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Sirpa Nelo

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                              PÖYTÄKIRJA     B 27/10

                                                                Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 8 maanantaina 1.11.2010 klo 13.00  -  14.15

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

Varajäsen:

Varajäsen:

Kauko Lappalainen, professori

Joonas Toukkari, tekn. yo

Rainer Mahlamäki, professori

 

Risto Myllylä, professori

 

___________________________________________________________________________________________

 

3

Väitöskirjan arvostelu/DI Esa Korhonen

 

DI Esa Korhonen on puolustanut väitöskirjaansa ”On-chip testing of A/D and D/A converters; Static linearity testing without statistically known stimulus” 22.10.2010. Vastaväittäjinä toimivat dosentti Svante Signell (KTH Royal Institute of Technology, Ruotsi) ja professori Olli Vainio (Tampereen teknillinen yliopisto). Kustoksena oli professori Juha Kostamovaara.

Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 26 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys        

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

 

Päätös                Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Niskanen, Lappalainen, Mahlamäki ja Myllylä.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Sirpa Nelo

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                              PÖYTÄKIRJA C 7/10

                                                                                                                Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                           

Kokous n:o 8 maanantaina  1.11.2010 klo 13.00  - 14.15

Läsnä          

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                 Kauko Lappalainen, professori, Rainer Mahlamäki, professori, Risto Myllylä, professori,

Joonas Toukkari, tekn.yo

 

 

1

Ilmoitusasiat

 

1.  Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista 30.9.2010, liite

2.  Hallituksen päätös sähkö- ja tietotekniikan osaston jakamiseksi kolmeksi osastoksi, liite

3.  Rehtorin päätös toimivaltuuksista tutkimustoimintaan liittyvissä sitoumuksissa, liite

4.  Tiedekuntaneuvoston uusi kokousaika joulukuussa 13.12.2010

5.  Sopimus Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistyöstä, liite

 

 

Päätösesitys

      

Merkitään tiedoksi.   

Päätös

                                                                                           

Merkittiin tiedoksi.

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                       Hallintopäällikkö