YHDISTELMÄLUETTELO HALLINTOPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA A 28 – 29A /10 TIEDEKUNTANEU­VOSTON KOKOUKSESSA 13.12.2010

 

A

28/10

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

 

 

 

A

29/10

2

Tiedekunnan tasa-arvotyöryhmän täydentäminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                                               PÖYTÄKIRJA A 28/10

                                                                                                                                                 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                                                 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                                       

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  - 14.50

Läsnä                    

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                        Joonas Toukkari, tekn.yo

 

 

1

Kokouksen päätösvaltaisuus

 

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 – 42 §:issä.

 

Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 7.12.2010.

 

Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa on puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä oltava läsnä vähintään kolme.

Päätös

 Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

 

Kauko Leiviskä                                                                                           Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                                                        Hallintopäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                                               PÖYTÄKIRJA A 29/10

                                                                                                                                                 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                                                 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi     

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  - 14.50

Läsnä                    

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                        Joonas Toukkari, tekn.yo

 

 

2

Tiedekunnan tasa-arvotyöryhmän täydentäminen

 

Yliopiston tasa-arvosuunnitelman mukaan tiedekunnissa toimivat tasa-arvotyöryhmät. Teknilliseen tiedekuntaan on nimetty tasa-arvotyöryhmä, jonka toimikausi on 1.1.2010-31 12.2012.

Tohtorikoulutettava Sari Hirvonen-Kantola on ollut arkkitehtuurin osaston edustajana tiedekunnan tasa-arvotyöryhmässä. Hänellä on muita osastovelvoitteita, joten arkkitehtuurin osasto esittää hänen vaihtamistaan yliopistonlehtori Petri Vuojalaan.

 

Päätösesitys     

Myönnetään Sari Hirvonen-Kantolalle ero ja nimetään hänen tilalleen yliopistonlehtori Petri Vuojala.

 

Päätös

Myönnettiin Sari Hirvonen-Kantolalle ero ja nimettiin hänen tilalleen yliopistonlehtori Petri Vuojala.

 

 

Kauko Leiviskä                                                                                           Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                                                        Hallintopäällikkö

 

 

YHDISTELMÄLUETTELO OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN LAATIMAN ESITTELYLISTAN ASIOISTA B 28-39 TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUKSESSA 13.12.2010

 

 

B28/10               Väitöskirjan arvostelu/M. Sc. Vamsi Krishna Palukuru

B29/10               Väitöskirjan arvostelu/DI Ensio Saarenpää

B30/10               Väitöskirjan arvostelu/FM, TkL Johanna Vartiainen

B31/10               Väitöskirjan arvostelu/DI Sanna Taskila

B32/10               Väitöskirjan arvostelu/TkL Jaana Sorvari

B33/10               Väitöskirjan arvostelu/TkL Olli Nousiainen

B34/10               Väitöskirjan arvostelu/DI Antti Haapala

B35/10               Väitöskirjan arvostelu/Doctor of Engineering Young-Dong Lee

B36/10               Tiedekunnan maisteriohjelmien aloituspaikkamäärät

B37/10               Insinöörin (AMK) ja insinöörin tutkinnon suorittaneiden valinta DI-koulutukseen

B38/10               Maisteritason erillinen opiskelijavalinta sähkötekniikan DI-koulutukseen LuK-tutkinnon fysiikan koulutusohjelmassa suorittaneille: valintaperusteet ja aloituspaikkamäärä.

B39/10               Maisteritason erillinen opiskelijavalinta tietotekniikan DI-koulutukseen LuK-tutkinnon tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmassa suorittaneille: valintaperusteet ja aloituspaikkamäärä.

 

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA  B 28/10

                                                                                                                    Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                                                                    sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  -  14.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Varajäsen: Joonas Toukkari, tekn.yo

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

1

Väitöskirjan arvostelu /M.Sc. Vamsi Palukuru

 

M.Sc. Vamsi Palukuru on puolustanut väitöskirjaansa ”Electrically tunable microwave devices using BST-LTCC thick films” 5.11.2010. Vastaväittäjinä toimivat professori Danilo Suvorov (Jozef Stefan Institut, Slovenia) ja tohtori Charles F. Free (University of Surrey, UK). Kustoksena oli professori Heli Jantunen.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta seuraavan ohjeen.

”Tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan vastaväittäjän/vastaväittäjien lausunnon perusteella. Käytössä on kolme arvosanaa: hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Viimeksi mainittu arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta ja vain pienelle osalle kaikista tiedekunnan hyväksymistä väitöskirjoista. Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että väitöskirjan havainnot ja johtopäätökset tai siinä konstruoidut järjestelmät ovat olennaisesti uusia tai selvästi muuttavat aikaisempia käsityksiä tai käytäntöjä. Jos väittelijä on suorittanut työnsä ryhmän jäsenenä, vaaditaan erityisen selvä näyttö väittelijän omasta panoksesta. Mikäli lausunnon antaja ehdottaa väitöskirjatyölle arvosanaa kiittäen hyväksytty, tulee hänen liittää lausuntoonsa lyhyt yhteenveto niistä ansioista, joiden perusteella hän pitää väitöskirjaa kiitettävänä”.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys     

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

 

Päätös               

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Jantunen.

                            

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Sirpa Nelo

Dekaani                                                                        Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA  B 29/10

                                                                                                                    Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                                                                    sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  -  14.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Varajäsen: Joonas Toukkari, tekn.yo

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

2

Väitöskirjan arvostelu /DI Ensio Saarenpää

 

DI Ensio Saarenpää on puolustanut väitöskirjaansa ”Rakentamisen hyvä laatu – rakentamisen hyvän laadun toteutuminen Suomen rakentamismääräyksissä” 11.11.2010. Vastaväittäjinä toimivat professori Teuvo Tolonen (Tampereen teknillinen yliopisto) ja dosentti Jukka Pekkanen (Rakennusteollisuus ry). Kustoksena oli professori Harri Haapasalo.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 28 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys     

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

 

Päätös               

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Jantunen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Sirpa Nelo

Dekaani                                                                        Opintoasiainpäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA  B 30/10

                                                                                                                    Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                                                                    sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  -  14.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Varajäsen: Joonas Toukkari, tekn.yo

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

3

Väitöskirjan arvostelu /FM, TkL Johanna Vartiainen

 

FM, TkL Johanna Vartiainen on puolustanut väitöskirjaansa ”Concentrated signal extraction using consecutive mean excision algorithms” 19.11.2010. Vastaväittäjinä toimivat professori Mikko Valkama (Tampereen yliopisto) ja professori Lorenzo Mucchi (University of Florence, Italia). Kustoksena oli professori Markku Juntti.

Vastaväittäjien lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 28 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys     

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjien lausunnon perusteella.

 

Päätös               

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Jantunen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Sirpa Nelo

Dekaani                                                                        Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA  B 31/10

                                                                                                                    Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                                                                    sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  -  14.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Varajäsen: Joonas Toukkari, tekn.yo

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

4

Väitöskirjan arvostelu /DI Sanna Taskila

 

DI Sanna Taskila on puolustanut väitöskirjaansa ”Improved enrichment cultivation of selected food-contaminating bacteria” 26.11.2010. Vastaväittäjänä toimi professori Atte von Wright (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena oli professori Heikki Ojamo.

Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 28 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys     

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjän lausunnon perusteella.

 

Päätös               

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Jantunen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Sirpa Nelo

Dekaani                                                                        Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA  B 32/10

                                                                                                                    Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                                                                    sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  -  14.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Varajäsen: Joonas Toukkari, tekn.yo

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

5

Väitöskirjan arvostelu /TkL Jaana Sorvari

 

TkL Jaana Sorvari on puolustanut väitöskirjaansa ”Application of risk assessment and multi-criteria analysis in contaminated land management in Finland” 3.12.2010. Vastaväittäjänä toimi dosentti Mari Pantsar-Kallio (Lahden tiede- ja yrityspuisto). Kustoksena oli professori Erkki Alasaarela.

Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 28 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys     

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjän lausunnon perusteella.

 

Päätös               

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ” kiittäen hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Jantunen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Sirpa Nelo

Dekaani                                                                        Opintoasiainpäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA  B 33/10

                                                                                                                    Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                                                                    sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  -  14.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Varajäsen: Joonas Toukkari, tekn.yo

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

6

Väitöskirjan arvostelu /TkL Olli Nousiainen

 

TkL Olli Nousiainen on puolustanut väitöskirjaansa ”Characterization of second-level lead-free BGA interconnections in thermomechanically loaded LTCC / PWB assemblies” 3.12.2010. Vastaväittäjinä toimivat dosentti Jaakko Lenkkeri (VTT Elektroniikka) ja dosentti Toni Mattila (Aalto-yliopisto). Kustoksena oli professori Pentti Karjalainen.

Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta on liitteenä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 28 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys     

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjän lausunnon perusteella.

 

Päätös               

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Jantunen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Sirpa Nelo

Dekaani                                                                        Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA  B 34/10

                                                                                                                    Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                                                                    sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  -  14.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Varajäsen: Joonas Toukkari, tekn.yo

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

7

Väitöskirjan arvostelu /DI Antti Haapala

 

DI Antti Haapala on puolustanut väitöskirjaansa ”Paper machine white water treatment in channel flow. Integration of passive deaeration and selective flotation” 10.12.2010. Vastaväittäjänä toimi professori Hannu Paulapuro (Aalto-yliopisto). Kustoksena oli professori Jouko Niinimäki.

Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta jaetaan pöydälle.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 28 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys     

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjän lausunnon perusteella.

 

Päätös               

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen, ja Jantunen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Sirpa Nelo

Dekaani                                                                        Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA  B 35/10

                                                                                                                    Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                                                                    sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  -  14.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Varajäsen: Joonas Toukkari, tekn.yo

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

8

Väitöskirjan arvostelu / Doctor of Engineering Young-Dong Lee

 

Doctor of Engineering Young-Dong Lee on puolustanut väitöskirjaansa ” Wireless vital signs monitoring system for ubiquitous healthcare with practical tests and reliability analysis” 10.12.2010. Vastaväittäjinä toimivat tutkimusprofessori Heikki Ailisto (VTT) ja professori Jukka Lekkala (Tampereen teknillinen yliopisto). Kustoksena oli professori Risto Myllylä.

Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta jaetaan pöydälle.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirja (OyOJ, 17 §).

Tiedekuntaneuvosto on antanut vastaväittäjille väitöskirjan arvostelusta edellä asiakohdassa 28 mainitun ohjeen.

Opintosuorituksen arvostelussa ei noudateta esittelymenettelyä (OyJ, 40 §).

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin tehtävään (YL, 29 §).

Väittelijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjien lausunnosta.

Väittelijä voi tehdä oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (YL, 82 §).

 

Päätösesitys     

Arvostellaan väitöskirja vastaväittäjän lausunnon perusteella.

 

Päätös               

                             Väitöskirja hyväksyttiin ja arvosteltiin arvosanalla ”hyväksytty”. Päätöksentekoon osallistuivat tiedekuntaneuvoston jäsenet Leiviskä, Haapasalo, Hentilä, Niskanen, Leppänen ja Jantunen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                                          Sirpa Nelo

Dekaani                                                                        Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA  B 36/10

                                                                                                                    Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                                                                    sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  -  14.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Varajäsen: Joonas Toukkari, tekn. yo

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

9

Tiedekunnan maisteriohjelmien aloituspaikkamäärät

 

Tiedekunnassa on kaksi varsinaista vieraskielistä maisteriohjelmaa

 

·         Master´s Degree Programme (BCBU) in Environmental Engineering

·         Master´s Degree Programme in Wireless Communication Engineering (WCE)

 

Ensin mainittu on OKM:n asetuksella perustettu maisteriohjelma.  Sen markkinointinimenä käytetään termiä Barents Master´s Programme in Environmental Engineering. Jälkimmäinen on yliopiston omalla päätöksellä perustettu maisteriohjelma. Tämän lisäksi arkkitehtuurin koulutusohjelmassa on opintosuunta, joka toteutetaan englanninkielisenä.  Siitä käytetään markkinointinimeä Master´s Programme in Architectural Design.

 

Osastot esittävät vuoden 2011 aloituspaikkamääriksi seuraavia lukuja:

 

 

                                                                                                                                         aloituspaikat

Master´s Degree Programme (BCBU) in Environmental Engineering                                  15             

Master´s Degree Programme in Wireless Communication Engineering (WCE)                  20

Master´s Programme in Architectural Design                                                    enintään 10

 

Molemmissa varsinaisissa maisteriohjelmissa valittavien minimimäärä on 10.  Mikäli valittavien määrä jää pienemmäksi, ko. ohjelmiin ei valita ketään.

Architectural Design -ohjelman luku tarkoittaa normaalien suomalaisten opiskelijoiden lisäksi ko. opintosuuntaan hakeutuvia opiskelijoita.

 

OYJOO:n 1 §:n mukaan hallitus päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden määrästä.

 

Päätösesitys     

                             Esitetään yliopiston hallitukselle osastojen esitysten mukaisesti.

 

Päätös               

Esitetään yliopiston hallitukselle aloituspaikat esityksen mukaisesti.

Valinnassa ei kuitenkaan aseteta valittavien määrälle minimirajaa, jotta maisteriohjelmien jatkuvuus voidaan varmistaa.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Sirpa Nelo

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

                                                 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA  B 37/10

                                                                                                                    Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                                                                    sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  -  14.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Varajäsen: Joonas Toukkari, tekn.yo

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

10

Insinöörin (AMK) ja insinöörin tutkinnon suorittaneiden valinta DI-koulutukseen

 

Tiedekuntaan on valittu AMK-insinöörin/insinöörin tutkinnon suorittaneita kolmena vuonna.

 

Vuoden 2010 valinnassa valintaperusteita muutettiin aikaisempaan verrattuna siten, että lukion pitkän matematiikan suorittaminen ei ole ehdoton ehto valinnalle, mutta siitä on hakijalle etua valintakiintiön täytössä. Valintakiintiö täytetään siten, että ensiksi valitaan sellaiset soveltuvat hakijat, joilla matematiikka on suoritettu. Tämän jälkeen, mikäli kiintiössä on tilaa, valitaan sellaiset kelpoiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet lukion pitkän matematiikan oppimäärää.

 

Osastojen kannanotoissa kannatettiin valintaperusteiden pitämistä ennallaan vuoden 2011 valinnassa. Konetekniikan osaston kannanotossa ehdotetaan lisäksi harkittavaksi, että tulevaisuudessa pyrittäisiin siihen, että mikäli hakijalta puuttuu lukion pitkä oppimäärä, vastaava näyttö annettaisiin osallistumalla matematiikan valintakokeeseen. Sähkö- ja tietotekniikan osasto esittää sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmien valintakiintiöiden nostamista kuudesta (6) kymmeneen (10).

 

Valintaperusteista on keskusteltu myös valintatoimikunnan keskuudessa.

 

Ehdotus valintaperusteiksi ja valintakiintiöiksi on liitteenä.

 

Päätösesitys     

Hyväksytään valintaperusteet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

 

Päätös               

                             Esityksen mukainen.

 

Lisäksi päätettiin selvittää vuoden 2010 ja 2011 valinnassa hyväksyttyjen lukion lyhyen matematiikan suorittaneiden opintomenestystä DI-opinnoissa. Tietoa hyödynnetään tulevien vuosien valintaperusteiden

suunnittelussa.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Sirpa Nelo

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA  B 38/10

                                                                                                                    Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                                                                    sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  -  14.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Varajäsen: Joonas Toukkari, tekn.yo

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

11

Maisteritason erillinen opiskelijavalinta sähkötekniikan DI-koulutukseen LuK-tutkinnon fysiikan koulutusohjelmassa suorittaneille: valintaperusteet ja aloituspaikkamäärä

 

Opiskelijoiden valinnasta säädetään yliopistolain (558/2009) 36§:ssä sekä Oulun yliopiston opetuksen johtosäännössä.

 

Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden kelpoisuudesta säädetään yliopistolain (558/2009) 37§:ssä.

 

OyOJ:n 2 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijavalintaperusteista.

 

Maisteritason erillisvalinnan avaaminen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon fysiikan koulutusohjelmassa suorittaneille pohjautuu Oulun yliopiston Rakennemuutokset –strategiatyöryhmän opintopolkujen kehittämiseen.

 

Pelkästään sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaan koulutukseen (yliopistojen tutkinnoista annettu asetus 794/2004) on kevään 2011 opiskelijavalinnan aloituspaikkamääräksi suunniteltu 10 aloituspaikkaa.

 

Koulutuksen opiskelijavalinta on suunniteltu järjestettäväksi siten, että hakuaika päättyy 31.1.2011.

 

Edellisen pohjalta laadittu ehdotus valintaperusteiksi on liitteenä.

 

 

Päätösesitys     

 

Hyväksytään aloituspaikkamäärä ja valintaperusteet esityksen mukaisesti.

Päätös               

                             Esityksen mukainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Sirpa Nelo

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                  PÖYTÄKIRJA  B 39/10

                                                                                                                    Sirpa Nelo, puh. (553)2003

                                                                                                                    sähköposti Sirpa.Nelo(at)oulu.fi

 

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  -  14.50

Läsnä

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Varajäsen: Joonas Toukkari, tekn.yo

Outi Toivonen, tekn. yo

___________________________________________________________________________________________

 

12

Maisteritason erillinen opiskelijavalinta tietotekniikan DI-koulutukseen LuK-tutkinnon tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmassa suorittaneille: valintaperusteet ja aloituspaikkamäärä

 

Opiskelijoiden valinnasta säädetään yliopistolain (558/2009) 36§:ssä sekä Oulun yliopiston opetuksen johtosäännössä.

 

Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden kelpoisuudesta säädetään yliopistolain (558/2009) 37§:ssä.

 

OyOJ:n 2 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijavalintaperusteista.

 

Maisteritason erillisvalinnan avaaminen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmassa suorittaneille pohjautuu Oulun yliopiston Rakennemuutokset –strategiatyöryhmän opintopolkujen kehittämiseen.

 

Pelkästään tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaan koulutukseen (yliopistojen tutkinnoista annettu asetus 794/2004) on kevään 2011 opiskelijavalinnan aloituspaikkamääräksi suunniteltu 10 aloituspaikkaa.

 

Koulutuksen opiskelijavalinta on suunniteltu järjestettäväksi siten, että hakuaika päättyy 31.1.2011.

 

Edellisen pohjalta laadittu ehdotus valintaperusteiksi on liitteenä.

 

 

Päätösesitys     

 

Hyväksytään aloituspaikkamäärä ja valintaperusteet esityksen mukaisesti.

Päätös               

                             Esityksen mukainen.

 

 

 

Kauko Leiviskä                                      Sirpa Nelo

Dekaani                                                   Opintoasiainpäällikkö

 

 

TIEDEKUNTANEUVOSTO                                                                                               PÖYTÄKIRJA C 8/10

                                                                                                                                                 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005

                                                                                                                                                 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

                                       

Kokous n:o 9 maanantaina 13.12.2010 klo 13.00  - 14.50

Läsnä                    

Varsinainen jäsen

 

Kauko Leiviskä, dekaani

Jukka Hiltunen, lehtori

Harri Haapasalo, tutkimusdekaani

Reijo Saari, lehtori

Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani

Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö

Juhani Niskanen, professori

Jani Peräntie, tohtorikoulutettava

Pentti Leppänen, professori

Elina Honkala, tekn. yo

Heli Jantunen, professori

Iiro Pulska, tekn. yo

 

Jarno Seessalmi, tekn. yo

 

Outi Toivonen, tekn. yo

 

 

 

Varajäsen                                        Joonas Toukkari, tekn.yo

 

 

1

Ilmoitusasiat

1.       Dekaanin päätökset suoritetuista tutkinnoista 4.11.2010, liite

2.  Hallituksen päätös koulutuksen erillisten yksiköiden ja opiskelijapalveluiden organisoinnin linjauksista, liite

3.  Rehtorin päätös oppisopimustyyppisten erikoistumisohjelmien johtoryhmän asettamisesta Oulun yliopistoon, liite

4.  Koulutusneuvoston päätös opiskelijoiden tuetun harjoittelun käytännöistä 2011 ja kotimaan harjoittelutukeen varatun määrärahan siirrosta tiedekuntiin , liite

5.  Ydinvoimakoulutuksen suunnitteluryhmä, liite

6.  Dekaanin päätös STO:n uusien osastojen hallinnon suunnitteluryhmän nimeämisestä, liite

7.  Koulutusdekaanin päätös STO:n uusien osastojen koulutusohjelmien suunnitteluryhmien

 nimeämisestä, liite

8.  Opinnäytekilpailun voitto tiedekunnan opiskelijalle, liite

9.  Tehtävien täyttö teknillisessä tiedekunnassa, liite

10.    Tiedekuntaneuvoston kokoukset keväällä 2011: 17.1., 28.2., 28.3., 26.4. ja 23.5.

 

Päätösesitys     

Merkitään tiedoksi.                          

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Kauko Leiviskä                                                                                           Laila Kuhalampi

                         Dekaani                                                                                                        Hallintopäällikkö