Oulun yliopisto - EtusivulleUniversity of Oulu in English
hallinto | henkilöstö | opetus ja tutkimus | opetuksen kehittäminen | palvelut | opinnot | opinto-opas | opiskelijavaihto | työharjoittelu |
abiopas | opiskelijavalinta | opiskelijajärjestöt | yhteystiedot)
[tiedekunta] > [opetuksen kehittäminen] > [] >

Tuutorointi

OPISKELIJATUUTOROINTI

Pienryhmäohjaus

 

Pienryhmäohjauksen tarkoituksena on tutstuttaa uusi opiskelija, fuksi, akateemiseen opiskeluun. Monelle fuksille opintojen aloittaminen on merkittävä muutos aiempaan elämään. Miten löytää tasapaino akateemisen vapauden ja vastuun välillä? Mistä saa opiskelutodistuken? Entä mikä on Uniresta? Täytyykö kaikilla luennoilla käydä? Kysymyksiä on lukematon määrä ja hyvät neuvot sekä samassa tilanteessa olevien opiskelutovereiden tuki ovatkin kullan arvoisia.

Pienryhmäohjaajat ovat muutaman vuoden jo opiskelleita teekkareita, jotka opastavat uusia opiskelijoita pääosin syyslukukauden aikana. Pienryhmäohjaajat koulutetaan tehtäväänsä ja he saavat korvauksen työskentelystään. Jos olet kiinnostunut ryhtymään pienryhmäohjaajksi, ota yhteyttä oman osastosi opintoneuvojaan.

 

Tietoa pienryhmäohjauksesta

> Pienryhmäohjaussivut Teknillisen tiedekunnan ohjaajille

> "Opiskelijoille": Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön ylläpitämä sivut mm. pienryhmäohjaajien linkkipankki

 

Opiskelijan ajankäytön hallinta

> Lisätietoa ajankäytön ja opiskelun suunnittelusta

 

Ainetuutorointi

Ainetuutoroinnin tarkoituksena on ohjata opiskelijoita, sekä fukseja että myös pidemmälle edenneitä opiskelijoita, jonkun tietyn oppiaineen opiskelussa sekä opiskelutekniikassa. Oppiainekohtaista tuutorointia järjestetään osastoilla tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Tuutoreina toimivat vanhemman vuosikurssin opiskelijat. Useat tuutoreista toimivat myös pienryhmäohjaajina.

Ajankohtaiset tiedot ainetuutoroinnista saa parhaiten osastojen opintoneuvojilta.

 

Esimerkkejä ainetuutorointihankkeista

 

Fysiikka
 

Syksyllä 2006 fysiikan peruskursseilla otetaan käyttöön uusi jatkuvaan arviointiin perustuva opetusmenetelmä. Uudistuksesta saa lisätietoja Fysiikan laitoksen sivuilta.

 

OPETTAJATUUTOROINTI
 

Opettajatuutoroinnin tarkoituksena on luoda opiskelijalle linkki hänen oman osastonsa henkilökuntaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Näin opiskelija saa kuvan valitsemastaan alasta sekä pääsee heti opintojensa alkuvaiheessa luontevasti osaksi tiedeyhteisöä ja sen toimintaa.

Lisätietoja opettajatuutoroinnista saa osastojen opintoneuvojilta.

 

Kuvat Jukka Savilampi


 

Yhteystietoja


Teknillinen tiedekunta


Opintoasiainpäällikkö Eero Wallin

puhelin (08) 553 2003


Osastojen opintoneuvojat

 

Arkkitehtuurin osasto

Konetekniikan osasto

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto

Sähkö- ja tietotekniikan osasto

Tuotantotalouden osasto

 

Matematiikan jaos

 

Fysiikan laitos (LuTK)

 

 

Linkkejä

 

> Oulun teekkariyhdistys: koulutuspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa kopo ja sopo

> Verkkotuutor,  tuutoroinnista yleistä

> Oppimisklinikka

 

  Webmaster Sivun alkuun