TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

etusivu > palvelupisteet

Palvelupisteet

Asiointiaika klo. 9-14.

Yhteiset sähköpostiosoitteet

Henkilöstöasiat
Sähköposti: HR-TTKoulu.fi

Talousasiat
Matka-asiat; koti- ja ulkomaanmatkojen suunnitelmat ja laskut, Travel-asiat
Sähköposti: TTK_matkatoulu.fi
Projektit; täydentävän rahoituksen projektien hallinta, maksatus ja raportointi, SoleTM-perehdytys
Sähköposti: TTK_projektitoulu.fi
Ostolaskut; laskujen maksatus, Rondo-asiat
Sähköposti: TTK_ostolaskutoulu.fi
Myyntilaskut; laskutusasiat, ulkoiset ja sisäiset laskut
Sähköposti: TTK_myyntilaskutoulu.fi

Shared email addresses

Human resources
Email: HR-TTKoulu.fi

Financial services
Travel;
domestic and international travel plans and claims, issues related to Travel system
Email: TTK_matkatoulu.fi
Projects; external funding projects, cost statements and reporting, familiarization with the Sole TM system
Email: TTK_projektitoulu.fi
Accounts payable; invoices for the purchases, issues related to Rondo system
Email: TTK_ostolaskutoulu.fi
Accounts receivable; invoicing of the projects, external and internal invoices
Email: TTK_myyntilaskutoulu.fi

Yhteystiedot

Ohivalinta 553 + alanumero

TTK1, sisäinen osoite 4PALPI1/TF (fax 5532016)
PL 4700, 90014 Oulun yliopisto
2014 taloussihteeri Sari Arolaakso, taloushallinto
2022 taloussihteeri Tuula Haapaniemi, taloushallinto
2009 henkilöstösihteeri Eeva Härkönen, henkilöstöhallinto
2391 projektisihteeri Salme Kuivala, taloushallinto
2553 taloussihteeri Kati Hietala, taloushallinto
2948 projektisihteeri Ulla Rönkkö, taloushallinto
2010 henkilöstösihteeri Marjo Vepsäläinen, henkilöstöhallinto
2302 toimistosihteeri Marja Väisänen, taloushallinto
2018 taloussihteeri Riitta Kamsula, taloushallinto
2013 taloussihteeri Pirkko Haipus, taloushallinto
4185 taloussihteeri Jutta Hyvärinen, taloushallinto
4175 taloussihteeri Renata Sebö, taloushallinto
TTK2, sisäinen osoite 4PALPISTO (fax 553 2600)
PL 4800, 90014 Oulun yliopisto
2779 taloussuunnittelija Minna Alajoki, taloushallinto
2617 toimistosihteeri Anu Angeria, taloushallinto
2613 taloussihteeri Tapio Lumiaho, taloushallinto
2011 henkilöstösihteeri Anu Niskanen, henkilöstöhallinto
2008 henkilöstösihteeri Maire Raatikainen, henkilöstöhallinto
7500 projektisihteeri Päivi Ronkainen, taloushallinto
2829 projektisihteeri Timo Äikäs, taloushallinto
2015 taloussihteeri Nina Riipi, taloushallinto
7303 projektisihteeri Elvi Hiltunen, taloushallinto